Ανακοινώσεις: Διεθνείς σχέσεις

ERASMUS+ Προκήρυξη για την κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση ακαδ.έτους 2020-2021

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ 2020-2021 η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει την κινητικότητα του προσωπικού του Ιδρύματός μας για επιμόρφωση σε Πανεπιστήμια/φορείς της Ευρώπης (δράση Erasmus+ ΚΑ103 / Staff Mobility for

ERASMUS+ Προκήρυξη για την κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό τη Διδασκαλία ακαδ.έτους 2020-2021

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ 2020-2021 η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει στο διδακτικό προσωπικό του Ιδρύματός μας να διδάξει σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στο εξωτερικό με το οποίο υπά

Συμμετοχή στο Erasmus + / για Σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Αν είστε φοιτητής/τρια (αφορά όλους τους κύκλους σπουδών), έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα ERASMUS+ / Κινητικότητα για Σπουδές, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΔΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                ΑΔΑ: ΩΨΘ2469Β7Θ-ΥΛ8
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Erasmus+ ακαδ. έτους 2020-2021 - Διαδικασία αιτήσεων επιπλέον χρηματοδότησης φοιτητών και προσωπικού ΑΜΕΑ.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει μια γενική πολιτική που στοχεύει στην ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλες τις δραστηριότητές της και ειδικότερα στην εκπαίδευση.

Επιδοτήσεις Ιταλικού Υπουργείου Εξωτερικών

Το Ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών χορηγεί επιδοτήσεις για το έτος 2019 για ανταλλαγές Καθηγητών, Εμπειρογνωμόνων και ανθρώπων του πολιτισμού.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία για την αίτηση χορήγησης επιδότησης παρέχονται από το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών.

Επισυναπτόμενα: 

Αποτελέσματα δράσης Erasmus+ Κινητικότητα με σκοπό την Επιμόρφωση 2018-19

Η Επιτροπή Erasmus+ του Ιδρύματος, στην αριθμ.

Επισυναπτόμενα: 

Προκήρυξη / ΚΕΣ Harvard

Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Πανεπιστημίου Harvard – Πανεπιστήμιο Πατρών

Προκήρυξη δύο (2) υποτροφιών για το Θερινό Πρόγραμμα του Harvard στην Ελλάδα

Επισυναπτόμενα: 

Erasmus+ ακαδ. έτους 2018-2019 - Διαδικασία αιτήσεων επιπλέον χρηματοδότησης φοιτητών και προσωπικού ΑΜΕΑ.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, η Ευρωπαική Επιτροπή έχει υιοθετήσει μια γενική πολιτική που στοχεύει στην ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλες τις δραστηριότητές της και ειδικότερα στην εκπαίδευση.

Συνέδριο ASEM Education in a digital world

Σας ενημερώνουμε σχετικά με έγγραφο που λάβαμε από το ΥΠΕΘ / Τμ. Ε' - Διασύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ανώτατη Εκπαίδευση, αναφορικά με την πραγματοποίηση συνεδρίου με θέμα "ASEM Education in a digital world: Bridging the continents - connecting the people ?".

Σελίδες