Ανακοινώσεις: Διεθνείς σχέσεις

Κινητικότητα Erasmus+ Στατιστικά Στοιχεία

Επισυνάπτονται τα στατιστικά στοιχεία για το Πρόγραμμα Erasmus+ και πιο συγκεκριμένα για τις δράσεις:

Πρωτόκολλο Συνεργασίας της ΠΔΕΔΕ και του Παν/μίου Πατρών

Σας ενημερώνουμε ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών και η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας ανανέωσαν στις 23-09-2016 το Πρωτόκολλο Συνεργασίας τους, το οποίο θεσμοθετεί μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων μερών ένα ευρύ φάσμα δράσεων, όπως: α) προγράμματα κατάρτ

Ενδιάμεση αξιολόγηση του Προγράμματος Erasmus+

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης του Προγράμματος Erasmus+, η Ε.Ε. πραγματοποιεί σχετική έρευνα.

Erasmus+ Ανακοίνωση για τη διαδικασία αιτήσεων ΑΜΕΑ ακαδ. έτους 2017-2018

Επισυνάπτονται αρχεία και οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία αιτήσεων φοιτητών/τριών και προσωπικού ΑΜΕΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Έκθεση "World Science Forum 2017" στην Ιορδανία

Επισυνάπτεται έγγραφο του ΥΠ.Ε.Θ.

Επισυναπτόμενα: 

Erasmus Mundus TEAM: Funded mobilities for a research stay in Japan and Korea in ICT

Επισυνάπτεται ενημερωτικό έγγραφο που αφορά σε υποτροφίες που δίδονται στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus Mundus Action 2 σε διδακτορικούς και μεταδιδακτορικούς φοιτητές/-τριες που θα μετακινηθούν στην Ιαπωνία και την Κορέα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ERASMUS+ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017.

Κατόπιν της αριθμ. 6 / 31-3-2017 συνεδρίαση της Επιτροπής Erasmus+, επισυνάπτονται οι πίνακες μοριοδότησης προσωπικού του Ιδρύματός μας για συμμετοχή στη δράση "Erasmus+ Κινητικότητα με σκοπό την Επιμόρφωση" για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

The "Study in Greece" project!

Σας προωθούμε ενημερωτικό σημείωμα που αφορά την πρώτη διαδικτυακή πύλη  για ξένους φοιτητές/-τριες που επιθυμούν να σπουδάσουν στην Ελλάδα.

Προκήρυξη υποτροφιών για το Θερινό Πρόγραμμα του Harvard στην Ελλάδα

Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Πανεπιστημίου Harvard – Πανεπιστήμιο Πατρών
Προκήρυξη δύο (2) υποτροφιών για το Θερινό Πρόγραμμα του Harvard στην Ελλάδα

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες