Ανακοινώσεις: Διεθνείς σχέσεις

Erasmus Mundus TEAM: Funded mobilities for a research stay in Japan and Korea in ICT

Επισυνάπτεται ενημερωτικό έγγραφο που αφορά σε υποτροφίες που δίδονται στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus Mundus Action 2 σε διδακτορικούς και μεταδιδακτορικούς φοιτητές/-τριες που θα μετακινηθούν στην Ιαπωνία και την Κορέα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ERASMUS+ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017.

Κατόπιν της αριθμ. 6 / 31-3-2017 συνεδρίαση της Επιτροπής Erasmus+, επισυνάπτονται οι πίνακες μοριοδότησης προσωπικού του Ιδρύματός μας για συμμετοχή στη δράση "Erasmus+ Κινητικότητα με σκοπό την Επιμόρφωση" για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

The "Study in Greece" project!

Σας προωθούμε ενημερωτικό σημείωμα που αφορά την πρώτη διαδικτυακή πύλη  για ξένους φοιτητές/-τριες που επιθυμούν να σπουδάσουν στην Ελλάδα.

Προκήρυξη υποτροφιών για το Θερινό Πρόγραμμα του Harvard στην Ελλάδα

Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Πανεπιστημίου Harvard – Πανεπιστήμιο Πατρών
Προκήρυξη δύο (2) υποτροφιών για το Θερινό Πρόγραμμα του Harvard στην Ελλάδα

Επισυναπτόμενα: 

Προκήρυξη υποτροφιών Εσθονίας για Έλληνες επιστήμονες και ερευνητές.

Προκήρυξη υποτροφιών Εσθονίας για Έλληνες επιστήμονες και ερευνητές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Διμερούς Μορφωτικής Συμφωνίας Ελλάδας- Εσθονίας.

 

Επισυναπτόμενα: 

Προκήρυξη υποτροφιών για το Θερινό Πρόγραμμα του Harvard στην Ελλάδα

Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Πανεπιστημίου Harvard – Πανεπιστήμιο Πατρών

Επισυναπτόμενα: 

FAMELAB 2016 Διεθνής διαγωνισμός για την επικοινωνία της επιστήμης

Το Britsih Council, σε συνεργασία με το Hub Science, διοργανώνουν τον διεθνή διαγωνισμό FAMELAB, θέλοντας να αναδείξουν για δέκατη χρονιά τα νέα ταλέντα στην επικοινωνία της επιστήμης.

Υποτροφίες μελών ΔΕΠ στο ΚΕΣ του Πανεπιστημίου Harvard

Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard προσκαλεί μέλη ΔΕΠ των αρχικών βαθμίδων (λέκτορες και επίκουρους καθηγητές) της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη δύο (2) ερευνητικών υποτροφιών στο πλαί

Υποτροφίες για το Πανεπιστήμιο Berkeley

Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει, μέσω του δικτύου SGroup, του οποίου είναι μέλος, στη διεκδίκηση οκτώ (8) υποτροφιών του Πανεπιστημίου Berkeley.

Επισυναπτόμενα: 

Ημερίδα "Ευρωπαϊκά Προγράμματα Κινητικότητας Φοιτητών & Ερευνητών"

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) συνδιοργανώνουν ημερίδα με θέμα "Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Κινητικότητας Φοιτητών & Ερευνητών".

Σελίδες