Ανακοινώσεις: Διεθνείς σχέσεις

Προκήρυξη υποτροφιών Εσθονίας για Έλληνες επιστήμονες και ερευνητές.

Προκήρυξη υποτροφιών Εσθονίας για Έλληνες επιστήμονες και ερευνητές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Διμερούς Μορφωτικής Συμφωνίας Ελλάδας- Εσθονίας.

 

Επισυναπτόμενα: 

Προκήρυξη υποτροφιών για το Θερινό Πρόγραμμα του Harvard στην Ελλάδα

Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Πανεπιστημίου Harvard – Πανεπιστήμιο Πατρών

Επισυναπτόμενα: 

FAMELAB 2016 Διεθνής διαγωνισμός για την επικοινωνία της επιστήμης

Το Britsih Council, σε συνεργασία με το Hub Science, διοργανώνουν τον διεθνή διαγωνισμό FAMELAB, θέλοντας να αναδείξουν για δέκατη χρονιά τα νέα ταλέντα στην επικοινωνία της επιστήμης.

Υποτροφίες μελών ΔΕΠ στο ΚΕΣ του Πανεπιστημίου Harvard

Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard προσκαλεί μέλη ΔΕΠ των αρχικών βαθμίδων (λέκτορες και επίκουρους καθηγητές) της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη δύο (2) ερευνητικών υποτροφιών στο πλαί

Υποτροφίες για το Πανεπιστήμιο Berkeley

Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει, μέσω του δικτύου SGroup, του οποίου είναι μέλος, στη διεκδίκηση οκτώ (8) υποτροφιών του Πανεπιστημίου Berkeley.

Επισυναπτόμενα: 

Ημερίδα "Ευρωπαϊκά Προγράμματα Κινητικότητας Φοιτητών & Ερευνητών"

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) συνδιοργανώνουν ημερίδα με θέμα "Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Κινητικότητας Φοιτητών & Ερευνητών".

Πρόγραμμα Erasmus+ / Κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού Ιδρυμάτων ΑΕΙ με ειδικές ανάγκες

Συνημμένα θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και την αναλυτική διαδικασία για τις δυνατότητες επιπλέον χρηματοδότησης που προσφέρονται σε φοιτητές, καθηγητές και προσωπικό ΑΕΙ με ειδικές ανάγκες για κινητικότητα μέσω του Προγράμματος Erasmus+.

Ώρες συναλλαγής με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων

Σας ενημερώνουμε ότι οι ώρες εξυπηρέτησης των φοιτητών στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων από τη Δευτέρα, 19/10/2015, διαμορφώνονται ως εξής:

Erasmus Συγκεντρωτικά στοιχεία τετραετίας 2011-2015

Παρακαλούμε δείτε τα συγκεντρωτικά στοιχεία τετραετίας 2011-2015 αναφορικά με την δράση "Εξερχόμενη κινητικότητα για σπουδές" και "Εξερχόμενη κινητικότητα για πρακτική άσκηση" ανά Τμήμα.

Προκήρυξη για επιλογή φοιτητών Ιατρικής

Επισυνάπτεται προκήρυξη για επιλογή φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής, στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο John Hopkins των ΗΠΑ, το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2015-16, με σκοπό την έρευνα.

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες