Ανακοινώσεις: Διεθνείς σχέσεις

Summer School and Master's Degree Programs in Russian Studies.

Dear Colleagues,

Ural Federal University (Ekaterinburg, Russia) is pleased to present programs in Russian Studies which are aimed at receiving new knowledge in the academic field, mastering Russian language and learning the Russian lifestyle and unique culture.

Turkey-Partner search for Erasmus IP.

Επισυναπτόμενα: 

MakeLearn 2013 Conference in Zadar, Croatia: Submission due by February 15th.

Dear Colleagues,
 

Call for Papers (Asian Online Journals).

Call for Papers
Greetings from Asian Online Journals!

SUNY AT KOREA UNIVERSITY AND SAKARYA UNIVERSITY ORGANIZE ISTEC 2013 CONFERENCE.

SUNY AT KOREA UNIVERSITY AND SAKARYA UNIVERSITY ORGANIZE ISTEC 2013 CONFERENCE

 

Cooperation with ERASMUS MUNDUS and TEMPUS programme.

Dear Professor,
We would like cooperation with ERASMUS MUNDUS and TEMPUS programme

CALL FOR PAPERS - 6th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment, September 19-22 2013, Corfu Island, Greece.

*** CALL FOR PAPERS (apologies for cross posting - please forward to colleagues and students that might be interested) ***
6th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2013)

Call for Papers, AIIC, Annual International Interdisciplinary Conference, Azores Islands, Portugal 24,25,26 April 2013.

Call for Papers
AIIC 2013, Annual International Interdisciplinary Conference,
Azores Islands, Portugal 24,25,26 April 2013
 

Κέντρο Ελληνικών Σπουδών (Ελλάδος), Πανεπιστήμιο Harvard ~ Events Series 2013 ~ Ιωάννα-Σαπφώ Πεπελάση .

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΛΛΑΔΟΣ), ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ HARVARD
 
 

Σελίδες