Ανακοινώσεις: Θέσεις εργασίας

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Φιλολογίας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 
 
 
      Πάτρα   28   / 2 / 2012
                  Αριθμ. Πρωτ. 16032
 
 

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 
 
 
      Πάτρα   28   / 2  / 2012
 
                  Αριθμ. Πρωτ. 22627
 
 

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 
 
 
      Πάτρα   28   / 2  / 2012
 
                  Αριθμ. Πρωτ. 22022
 
 

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 
 
 
      Πάτρα   28   / 2  / 2012
 
                  Αριθμ. Πρωτ. 22021
 
 

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 
 
 
      Πάτρα   28   / 2  / 2012
 
                  Αριθμ. Πρωτ. 23033
 
 

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 
 
 
      Πάτρα   28   / 2  / 2012
 
                  Αριθμ. Πρωτ. 20158
 
 

Σελίδες