Ανακοινώσεις: Θέσεις εργασίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 Τμήματος Χημείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80

 
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με το Π.Δ. 407/80 Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80

 

Προκήρυξη Θέσης Μελών ΔΕΠ των Τμημάτων Ιατρικής και Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Προκηρύσσει
 
την  πλήρωση  θέσεων Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)  των Τμημάτων: 1) Ιατρικής, και  2) Μαθηματικών του Πανεπιστημίου  Πατρών.
 

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος προς τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η προθεσμία κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών για τις θέσεις εργασίας Μεταπτυχιακών Φοιτητών σε εφαρμογές πληροφορικής στην Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ), παρατείνεται μέχρι την  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/10/2011, 14:00.

Σελίδες