Πανεπιστημιακή Ζωή

Πολιτισμός

Το Πανεπιστήμιο λειτουργεί και ως εστία πολιτισμικής άνθησης. Στους χώρους του πραγματοποιούνται κάθε χρόνο αξιοσημείωτες εκδηλώσεις, με προεξάρχοντα τα Πολιτιστικά του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο αποτελεί σημαντική υποδομή για την ανάπτυξη της πολιτιστικής δραστηριότητας της περιοχής.

Μουσεία

Το Πανεπιστήμιο διαθέτει μουσεία τα οποία έχουν ως στόχο να φέρουν το κοινό σε επαφή με την πρόοδο της επιστήμης, να συμβάλουν στην κατανόησή της και να αποτελέσουν ένα χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Πολιτιστικές Ομάδες

Επιδίωξη του Πανεπιστημίου είναι οι εργαζόμενοι, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του να πλαισιώνουν και να μετέχουν ενεργά στις διάφορες πολιτιστικές του ομάδες, που είτε είναι επίσημοι οργανισμοί είτε λειτουργούν υπό την επιστασία του.

Αθλητισμός

Οι αθλητικές δραστηριότητες του Πανεπιστημίου στεγάζονται στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο το οποίο διαθέτει σύγχρονους κλειστούς και υπαίθριους χώρους άθλησης, ενώ οργανώνει προγράμματα εκγύμνασης των μελών της κοινότητας και σημαντικά αθλητικά γεγονότα.

Κοινωνική δράση

Τα μέλη του Πανεπιστημίου αναπτύσσουν έντονη κοινωνική δράση, καταβάλλοντας εθελοντικές προσπάθειες για την αλληλοβοήθεια μεταξύ των μελών της κοινότητας καθώς και για την αντιμετώπιση προβλημάτων της ευρύτερης περιοχής.

Με μια ματιά

  • Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο
  • Ραδιοφωνικός Σταθμός UPfm
  • 4 Μουσεία
  • Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο
  • 15 Πολιτιστικές Ομάδες Φοιτητών
  • Χορωδία, Θεατρική Ομάδα, Χορευτικός Όμιλος
  • Κοινωνική δράση