Ανακοινώσεις: Erasmus+ Σπουδές

Ενημερωτικό webinar Erasmus+ 2021-2022

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ103 κινητικότητα για σπουδές και πρακτική άσκηση ακα

Erasmus+ App - παρουσίαση της εφαρμογής στις 28/01/2021

Στο πλαίσιο ενημέρωσης των φοιτητών σχετικά με την νέα εφαρμογή Erasmus+ app (https://erasmusapp.eu/), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει online event (μέσω Zoom) την Πέμπτη 28/01/2021.

 

Erasmus+ ακαδ. έτους 2020-2021 _ Διαδικασία αιτήσεων επιπλέον χρηματοδότησης φοιτητών και προσωπικού ΑΜΕΑ.

το πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει μια γενική πολιτική που στοχεύει στην ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλες τις δραστηριότητές της και ειδικότερα στην εκπαίδευση.

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και εξυπηρέτηση του κοινού

Στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19 και βάσει της από 06/11/2020 Πρυτανικής Πράξης (http://www.upatras.gr/el/node/9609), η εξυπ

Erasmus+ ακαδ. έτους 2019-2020 και COVID-19 _Παράταση σχεδίου (Call 2019).

Σε συνέχεια της από 29/04/2020 ενημέρωσής του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων σχετικά με τη διαχείριση των κινητικοτήτων του Προγράμματος Erasmus+ ακαδ.

O αντίκτυπος του κορωνοϊού στις ανταλλαγές Erasmus+

To Erasmus Student Network (ESN) δημοσίευσε έρευνα η οποία αποτυπώνει τις εμπειρίες των φοιτητών Erasmus+ όσον αφορά τις επιπτώσεις του covid-19 στους συμμετέχοντες σε όλη την Ευρώπη.

Erasmus+ ακαδ. έτους 2019-2020 και COVID-19 _ Διαχείριση κινητικοτήτων φοιτητών.

Αναφορικά με τις κινητικότητες Erasmus+ για σπουδές και πρακτική άσκηση ακαδ. έτους 2019-2020 και λόγω των ζητημάτων που προέκυψαν από τον Covid-19, η Επιτροπή Erasmus+ του Πανεπιστημίου Πατρών έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις για τις παρακάτω κατηγορίες φοιτητών:

Erasmus+ ακαδ. έτος 2019-2020- Παρακολούθηση διαδικτυακών μαθημάτων/ τηλεργασίας λόγω COVID-19.

Σε συνέχεια ενημέρωσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

Αποτελέσματα δράσης Erasmus+ KA1 - Κινητικότητα για Σπουδές ακαδ. έτους 2020-2021_ορθή επανάληψη

Σχετικά με τη δράση ERASMUS+ κινητικότητα για σπουδές ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, η αρμόδια Επιτροπή, στη συνεδρίαση αριθμ. 5/2019-2020/1-4-2020 αποφάσισε ομοφώνως την έγκριση όλων των αιτήσεων ανά Τμήμα σύμφωνα με την επισυναπτόμενη κατάσταση. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας τα εξής:

Συμμετοχή στο Erasmus+ KA103 για Σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Στην ιστοσελίδα http://www.upatras.gr/el/erasmus_mobility του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια μοριοδότησης των αιτήσεων καθώς και γενικές πληροφορίες που αφορούν στη

Σελίδες