Ανακοινώσεις: Erasmus+ Σπουδές

ERASMUS+ Διμερείς Συμφωνίες - Σχολή Επιστημών Υγείας.

Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης 05/09/2014.

Erasmus+ Ενημέρωση για την Κινητικότητα για Σπουδές 2014-2015.

Σας επισυνάπτουμε πληροφορίες για το νέο Πρόγραμμα Erasmus+ και αφορούν την Κινητικότητα για Σπουδές ακαδημαϊκού έτους 2014-2015.

ERASMUS STUDIES - ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ.

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες οι οποίοι ενδιαφέρονται να μετακινηθούν* στα πλαίσια της δράσης LLP/Erasmus Studies 2013-2014 να έλθουν σε επικοινωνία με τους Συντονι

Σελίδες