Ανακοινώσεις: Erasmus+ Σπουδές

ERASMUS STUDIES - ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ.

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες οι οποίοι ενδιαφέρονται να μετακινηθούν* στα πλαίσια της δράσης LLP/Erasmus Studies 2013-2014 να έλθουν σε επικοινωνία με τους Συντονι

Σελίδες