Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το 1964 και είναι ένα από τα αρχαιότερα Τμήματα του Πανεπιστημίου. Το Τμήμα περιλαμβάνει τους ακόλουθους τέσσερεις Τομείς:

 • Εφαρμοσμένης Φυσικής
 • Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών
 • Θεωρητικής & Μαθηματικής Φυσικής, Αστρονομίας & Αστροφυσικής
 • Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης

Το Τμήμα παρέχει προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στη Φυσική και συμμετέχει σε διάφορα Διατμηματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών.

Η έρευνα αποτελεί βασική δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, όπως προκύπτει από τον αριθμό εργασιών που δημοσιεύονται ετησίως σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών, αλλά και από τον αριθμό των εθνικών και διεθνών ερευνητικών έργων που υλοποιούν.

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής έχουν αναπτύξει, με την πάροδο των ετών, στενή συνεργασία με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και βιομηχανίες, στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ασία. Καθηγητές του Τμήματος συγκαταλέγονται στους πλέον γνωστούς επιστήμονες του αντικειμένου τους παγκοσμίως.

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ασχολούνται ενεργά με τα ακόλουθα αντικείμενα:

 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Ανόργανοι ημιαγωγοί και οξείδια - Ηλεκτρικές και φωτοηλεκτρικές ιδιότητες
 • Αστρονομία - Παρατηρησιακή Αστροφυσική
 • Αστροσωματιδιακή Φυσική
 • Εφαρμογές στα Οργανικά Ηλεκτρονικά - Σχεδίαση, κατασκευή και χαρακτηρισμός
  οπτοηλεκτρονικών και φωτονικών διατάξεων όπως ηλιακών κυψελίδων και διόδων
  εκπομπής φωτός
 • Θεωρία Βαρύτητας
 • Κβαντική Θεμελίωση και Πληροφορία
 • Lasers, Μη Γραμμική και Κβαντική Οπτική
 • Οργανικοί Ημιαγωγοί και Συζυγή Πολυμερή - Οπτοηλεκτρονικές και δομικές
  ιδιότητες καθώς και ιδιότητες μεταφοράς φορτίου.
 • Σύνθετα Υλικά
 • Σχεδιασμός Αναλογικών & Ψηφιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
 • Σχεδιασμός Ενσωματωμένων DSP Συστημάτων
 • Υπολογιστική Φυσική
 • Φυσική της Ατμόσφαιρας & Περιβάλλοντος
 • Φυσική Ημιαγωγών - Μικροηλεκτρονική
 • Φυσική Πολυμερών και Υγρών Κρυστάλλων
 • Ψηφιακή Επεξεργασία της Πληροφορίας (Σήματος & Εικόνας, Βιομετρία, Υπολογιστική Όραση)

 

Εργαστήρια

Στο Τμήμα Φυσικής λειτουργούν τα ακόλουθα ερευνητικά εργαστήρια και ομάδες: 
 

Τομέας Εφαρμοσμένης Φυσικής
Τομέας Θεωρητικής και Μαθηματικής Φυσικής, Αστρονομίας και Αστροφυσικής
Τομέας Φυσικής της Συμπυκνωμένης Ύλης
 • Εργαστήριο Φυσικής Στερέας Καταστάσεως
Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών

 

Προγράμματα σπουδών

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Φυσική (Πτυχίο, 4 έτη φοίτησης)

 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα: 

 

Πρόεδρος: 
Αναστασόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής
Αναπληρωτής Πρόεδρος: 
Λευθεριώτης Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής
Γραμματέας: 
Αναπλ. Προϊσταμένη: Πέττα Θέκλη
Τηλέφωνο: 
2610 996061
2610 996072
2610 996073
2610 996089
2610 996077
Διεύθυνση: 
Τμήμα Φυσικής
Πανεπιστημιούπολη
26504 Πάτρα