Το ΔΠΜΣ Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας, έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα και προάγει την εκπαίδευση και έρευνα στην καταγραφή – λήψη και επεξεργασία, σημάτων, εικόνων και πολυπαραμετρικών δεδομένων που αναφέρονται σε φυσικές διεργασίες, βιοϊατρική, βιομετρία, τηλεπισκόπηση, και αφορούν τις επιστήμες της Φυσικής, Ιατρικής, Βιολογίας και Πληροφορικής.

Υλοποιείται από τα τμήματα Φυσικής, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Βιολογίας και Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι σπουδές ολοκληρώνονται σε 18 μήνες και αποβλέπουν στην εκπαίδευση για απόκτηση βασικών γνώσεων σε τεχνικές απόκτησης σημάτων εικόνων και πολυκαναλικών δεδομένων αφενός και τεχνικές ψηφιακής επεξεργασίας και ανάλυσης αφετέρου. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε συστήματα υπολογιστικής όρασης και σχετικές τεχνικές υλοποίησης.

Λειτουργεί από το Ακ. Έτος 2002-2003 και η γραμματειακή υποστήριξη παρέχεται από το τμήμα Φυσικής.