Το Τμήμα Χημείας ιδρύθηκε το 1966 και αποτελεί ένα από τα αρχαιότερα τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών.

     Στο προπτυχιακό επίπεδο το Τμήμα συνεργάζεται με μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών πανεπιστημίων μέσω του ECTS ERASMUS, προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών. Επιπλέον, η πλειοψηφία των καθηγητών συμμετέχει σε κοινά ερευνητικά προγράμματα με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα και χημικές εταιρείες στην Ευρώπη και διεθνώς.

     Το Τμήμα Χημείας στεγάζεται σε τρία κτίρια (γνωστά ως "Βόρειο", "Νότιο" και "Επέκταση") του πανεπιστημιακού συγκροτήματος. Διαθέτει τους απαραίτητους εργαστηριακούς χώρους για τη φοιτητική εκπαίδευση, βιβλιοθήκη/αναγνωστήριο, αίθουσες διδασκαλίας, καθώς και Εργαστήριο Κυτταρικών Καλλιεργειών, Υαλουργείο, Σκοτεινό Θάλαμο, Υπολογιστικό Κέντρο, δύο Αίθουσες Πολυμέσων και Εργαστήριο Eπισκευής Eπιστημονικών Oργάνων.

 

Προγράμματα σπουδών

Εργαστήρια

Τομείς

Πρόεδρος: 
Γεώργιος Μπόκιας, Καθηγητής
Αναπληρωτής Πρόεδρος: 
Θεόδωρος Τσεγενίδης, Καθηγητής
Γραμματέας: 
Ελισάβετ Μπουζαμανάκη
Τηλέφωνο: 
2610 997101
2610 996009
Fax: 
2610 997118
Διεύθυνση: 
Τμήμα Χημείας
Πανεπιστημιούπολη
26504 Πάτρα