Το Τμήμα είναι το πρώτο που ιδρύθηκε στην Ελλάδα (1980) με αντικείμενο την Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών και ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών και με τη μελέτη των εφαρμογών τους.

     Η πολυετής λειτουργία του Τμήματος οδήγησε, μέσα από την πράξη, στην ανάδειξη και κάλυψη σημαντικών εκπαιδευτικών απαιτήσεων. Το εξαιρετικό περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών και η πενταετής φοίτηση εφοδιάζουν τους αποφοίτους με προσόντα που ενισχύουν τις προϋποθέσεις για μια καλή σταδιοδρομία. Πολλοί απόφοιτοι του Τμήματος εργάζονται και έχουν διακριθεί στην Ελλάδα και διεθνώς ως επαγγελματίες, ερευνητές και καθηγητές ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων.

     Το Τμήμα ηγείται ή συμμετέχει σε πολλά μεταπτυχιακά προγράμματα, ενώ έχει απονείμει μεγάλο αριθμό διδακτορικών υψηλής ποιότητας. Καθηγητές και ερευνητές του Τμήματος έχουν επιτύχει αξιόλογες διακρίσεις και ευρεία αναγνώριση διεθνούς επιπέδου. Τα στοιχεία αυτά έχουν αναδείξει το Τμήμα σε ένα από τα πιο διακεκριμένα τμήματα διεθνώς.

     Tο Τμήμα στεγάζεται σε χώρους συνολικής έκτασης 3300 τ.μ. Η εργαστηριακή του υποδομή αποτελείται από 11 εργαστήρια, που αντιστοιχούν σε διάφορες ερευνητικές θεματικές περιοχές της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υπολογιστών. Ανάμεσα στα εργαστήρια πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραματίζει το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Το Υπολογιστικό Κέντρο είναι το βασικό εργαστήριο για την εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στο Λογισμικό. Καταλαμβάνει έκταση 450 τ.μ. και διαθέτει περίπου 70 θέσεις εργασίας. Είναι εξοπλισμένο με υπολογιστικά συστήματα και συστήματα δικτύων σύγχρονης τεχνολογίας που καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες 1400 χρηστών σε υπολογιστική ισχύ και πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Δίπλωμα, 5 έτη φοίτησης)

Τομείς

Πρόεδρος: 
Ευστράτιος Γαλλόπουλος, Καθηγητής
Αναπληρωτής Πρόεδρος: 
Κωνσταντίνος Μπερμπερίδης, Καθηγητής
Γραμματέας: 
Αναπλ Προϊσταμένη: Ιωάννα Γιαννακοπούλου
Τηλέφωνο: 
2610 996940
2610 996941
2610 996999
Διεύθυνση: 
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών
265 00 Πάτρα