Για την Εγγραφή σου:

Αφού ολοκληρώσεις την εγγραφή σου στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΘ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 157104/Α3/21-9-2018 εγκύκλιο και την υπ' αριθμ. Φ.253/139394/Α5/31-8-2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2774/2016εισέρχεσαι από 26 Σεπτεμβρίου 2018 έως 3 Οκτωβρίου 2018 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ψηφιακού άλματος του Πανεπιστημίου Πατρών eggrafes.upatras.gr συμπληρώνεις τα στοιχεία σου και ολοκληρώνεις τη διαδικασία για την απόκτηση πρόσβασής σου στις ψηφιακές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνά με τις οδηγίες που αναφέρονται εδώ

Ειδικές Κατηγορίες:

Καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για κάθε ακαδημαϊκό έτος, υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής υποψηφίων που υπάγονται σε ειδικές κατηγορίες. Οι προϋποθέσεις εισαγωγής βάσει των ειδικών αυτών κατηγοριών ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι διαδικασίες υποδοχής αιτήσεων, ελέγχου προϋποθέσεων και δικαιολογητικών των υποψηφίων αλλά και ο προσδιορισμός του Τμήματος εισαγωγής κάθε υποψηφίου αποτελούν επίσης αρμοδιότητες των Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

  • Ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης: Ακολουθείτε την διαδικασία εγγραφής όπως αναφέρετε παραπάνω. Επιπλέον για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας θα πρέπει να ακολουθήσετε και τις οδηγίες εδώ
  • Ειδική κατηγορία Αθλητών: Την εγκύκλιο για την εισαγωγή των διακριθέντων αθλητών/τριων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα την βρείτε εδώ
  • Αλλοδαπών-Αλλογενών και των αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε.: Για την προθεσμία εγγραφής στις Σχολές και στα Τμήματα της ειδικής κατηγορίας των Αλλοδαπών-Αλλογενών και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε., για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα ενημερωθείτε από τη σχετική Εγκύκλιο που θα βρείτε εδώ.
    Επισημαίνεται ότι για τους εν λόγω υποψηφίους δεν εφαρμόζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής στο ΥΠΕΘ.
  • Υποψήφιοι/ες με σοβαρές παθήσεις (σε ποσοστό 5%, χωρίς εξετάσεις): την εγκύκλιο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα την βρείτε εδώ
  • Διακριθέντες/είσες σε Βαλκανική ή Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής, Φυσικής, Χημείας ή Βιολογίας: Για τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο διακρίθηκαν σε Ολυμπιάδα, εγγράφονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ΑΕΙ. Με απόφαση του ΥΠΕΘ καθορίζονται θέματα σχετικά με την υποβολή αιτήσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τη διαδικασία εγγραφής. Το σχετικό Δελτίο Τύπου θα το βρείτε εδώ
  • Τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού, απόφοιτοι ελληνικών λυκείων
  • Τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων αποσπασμένων σε ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες στο εξωτερικό ή σε διεθνείς οργανισμούς στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα, απόφοιτοι ελληνικών λυκείων
  • Έλληνες απόφοιτοι ξένων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό: Οι προϋποθέσεις εισαγωγής καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά κατηγορία  για την εγγραφή των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 αναφέρονται στη σχετική εγκύκλιο που θα βρείτε εδώ