Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το 1977. Οι πρώτοι προπτυχιακοί φοιτητές του εισήχθησαν το 1978 και αποφοίτησαν το 1983. Από την ίδρυσή του το τμήμα ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα στη διδασκαλία και έρευνα και κατατάσσεται μεταξύ των Τμημάτων Χημικής Μηχανικής παγκοσμίως. Η ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος αντιστοιχεί σε δημοσίευση σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές περισσότερων από 50 επιστημονικών εργασιών ετησίως.

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών στεγάζεται σε κτήριο 5000 m2 και διαθέτει εξαιρετική υποδομή σε επιστημονικό εξοπλισμό και σε υπολογιστές, κατανεμημένη σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά εργαστήρια. Οι περισσότερες χρηματοδοτήσεις προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ενωση μέσω στενής συνεργασίας με διάφορα ευρωπαϊκά βιομηχανικά και ακαδημαϊκά ερευνητικά κέντρα.

Προγράμματα σπουδών

Εργαστήρια

Τομείς

Πρόεδρος: 
Βαγενάς Δημήτριος, Καθηγητής
Αναπληρωτής Πρόεδρος: 
Παρασκευά Χριστάκη, Καθηγητής
Γραμματέας: 
Αναπλ. Προϊσταμένη: Ειρήνη Μαυροειδή
Τηλέφωνο: 
2610 969500
2610 969501
2610 969502
2610 969503
Διεύθυνση: 
Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
265 00 Πάτρα