Το Τμήμα Φαρμακευτικής, από την ίδρυσή του (1977) εκπαιδεύει και προετοιμάζει τους φοιτητές του με τέτοιο τρόπο ώστε να καταστούν ικανοί να αντιμετωπίζουν τις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις και προκλήσεις της Φαρμακευτικής Επιστήμης και Τεχνολογίας αλλά και τις ανάγκες του Φαρμακευτικού Επαγγέλματος. Δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές το 1978 ως Τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής ενώ από το 1983 μαζί με το Τμήμα Ιατρικής αποτελούν τη Σχολή Επιστημών Υγείας (Προεδρικό Διάταγμα 127/83).

Αντικείμενα του Τμήματος Φαρμακευτικής αποτελούν α) σε προπτυχιακό επίπεδο η εκπαίδευση των φοιτητών. Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών προσαρμόζεται περιοδικά στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες της φαρμακευτικής επιστήμης και της τεχνολογίας αλλά και στις αλλαγές του φαρμακευτικού επαγγέλματος. β) στην έρευνα σε νέα πεδία της φαρμακευτικής επιστήμης και γ) στην αφομοίωση των σημερινών κατευθύνσεων της φαρμακευτικής επιστήμης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.

Η φοίτηση στο Τμήμα Φαρμακευτικής σε προπτυχιακό επίπεδο είναι 5ετής (από το 1993-94, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 110/93). Tο Tμήμα υποδέχεται κάθε έτος 75 προπυχιακούς και 30 μεταπτυχιακούς φοιτητές.

 

Προγράμματα σπουδών

Εργαστήρια

Πρόεδρος: 
Γεώργιος Σπυρούλιας, Καθηγητής
Αναπληρωτής Πρόεδρος: 
Σωτήριος Νικολαρόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Γραμματέας: 
Ζωή Κανελλοπούλου
Τηλέφωνο: 
2610 962300
2610 962310
2610 962320
2610 962330
Fax: 
2610 997728
Διεύθυνση: 
Τμήμα Φαρμακευτικής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Νέο Κτήριο πλησίον Προκλινικά Ιατρικής,
265 00 Πάτρα