Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ιδρύθηκε το 1982 ως Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών και μετονομάσθηκε το 2005 μετά από την έγκριση του αιτήματος του Τμήματος και τη σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου με σχετικό Προεδρικό Διάταγμα. Ο σκοπός του Τμήματος είναι η παροχή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στους παιδαγωγούς της προσχολικής ηλικίας και η ανάπτυξη της έρευνας στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής.

Στο πρόγραμμα μαθημάτων αποτυπώνεται η προσπάθεια να δίνονται στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια αφενός για την απόκτηση της επιστημονικής ταυτότητας του παιδαγωγού με ειδίκευση στην προσχολική αγωγή και αφετέρου του πτυχιούχου των Ανθρωπιστικών Επιστημών που θα είναι έτοιμος να οδηγηθεί στις μεταπτυχιακές σπουδές και στην έρευνα.

Το Τμήμα διαθέτει Bιβλιοθήκη, Eργαστήρια Πληροφορικής, Εκπαίδευσης, Αισθητικής Αγωγής, σειρά από οπτικοακουστικά μέσα, τεχνολογικό υλικό, κλπ.

 

Προγράμματα σπουδών

Μεταπτυχιακά Προγραμμάτα: 

Εργαστήρια

Τομείς

Πρόεδρος: 
Δημήτριος Κολιόπουλος, Καθηγητής
Αναπληρωτής Πρόεδρος: 
Αμαλία Υφαντή, Καθηγήτρια
Γραμματέας: 
Αικατερίνη Χαραλαμπακοπούλου
Τηλέφωνο: 
2610 997672
2610 969310
Fax: 
2610 997672
Διεύθυνση: 
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Πανεπιστήμιο Πατρών
265 00 Πάτρα