Κατευθύνσεις:

Α) Διδακτική των Θετικών Επιστημών: Διδακτικές Διαδικασίες, Εκπαιδευτικά Προγράμματα, Αξιολόγηση και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Β) Κοινωνική Θεωρία, Πολιτική και Πρακτικές στην Εκπαίδευση

Γ) Λόγος, Τέχνη και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση

Το ΠΜΣ έχει ενιαίο διεπιστημονικό ερευνητικό προσανατολισμό στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και απευθύνεται σε πτυχιούχους όλου του εύρους των επιστημονικών πεδίων. Συγκεκριμένα, αποσκοπεί στη θεωρητική κατάρτιση και εμβάθυνση στα διάφορα εμπλεκόμενα στην εκπαίδευση γνωστικά πεδία των θετικών, κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Για την περαιτέρω μεταπτυχιακή εξειδίκευση λειτουργούν τρεις κατευθύνσεις (Διδακτική των θετικών επιστημών, Κοινωνική θεωρία και πρακτικές στην εκπαίδευση, Λόγος, τέχνη και πολιτισμός στην εκπαίδευση).

Με αφετηρία τη μεθοδολογική εξειδίκευση στην εκπαιδευτική έρευνα για την κατανόηση και τον κριτικό αναστοχασμό φαινομένων, σκοπός είναι οι απόφοιτοι να μπορούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στην έρευνα και τη διδασκαλία διαφορετικών πεδίων (θετικές επιστήμες, πληροφορική, κοινωνιολογία, ανθρωπολογία, γλώσσα και γραμματισμός, λογοτεχνία, τέχνες, ψυχολογία κ.ά.), στην εκπαιδευτική πολιτική και την αξιολόγηση, καθώς και στη δια βίου εκπαίδευση.