Το νεοσύστατο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ιδρύθηκε το 1999 και τον ίδιο χρόνο άρχισε την λειτουργία του.

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων έχει ως σκοπό την εκπαίδευση και διαμόρφωση επιστημονικού δυναμικού που θα στελεχώσει επιχειρήσεις και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τοπικού, εθνικού ή πολυεθνικού χαρακτήρα μέσα στο πλαίσιο που δημιουργούν οι σύγχρονες επιστημονικο-κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες. Έχει επίσης ως στόχο την μελέτη, αλλά όχι αποκλειστικά, των Ελληνικών οργανισμών και της υφιστάμενης κατάστασής τους, καθώς επίσης και την διατύπωση προτάσεων/πολιτικών που θα τους καταστήσουν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικούς στις μελλοντικές προκλήσεις.

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων διαθέτει δικό του, πλήρως εξοπλισμένο, Υπολογιστικό Κέντρο 40 θέσεων καθώς και δική του Βιβλιοθήκη.

 

Προγράμματα σπουδών

Μεταπτυχιακά Προγραμμάτα: 

Εργαστήρια

Πρόεδρος: 
Νεάρχου Ανδρέας, Καθηγητής
Αναπληρωτής Πρόεδρος: 
Παπαδημητρίου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γραμματέας: 
Αναπλ. Προϊσταμένη: Ευδοξία Γιαννοπούλου
Τηλέφωνο: 
2610 969988
2610 997586
Διεύθυνση: 
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Πατρών
265 00 Πάτρα