Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (TOE) ιδρύθηκε το 1985 και σήμερα αποτελεί ένα από τα πλέον γνωστά και δημοφιλή Τμήματα Οικονομικής Επιστήμης στη χώρα μας.

Κύρια αποστολή του Τμήματος είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της Οικονομικής Επιστήμης με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία, έρευνα και αναζήτηση.

Το Τμήμα παρέχει οικονομική εκπαίδευση υψηλού επιπέδου σε τρεις κύκλους: προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη,  μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων, καθώς και διδακτορικές σπουδές.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος ακολουθούν επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και διεθνείς οργανισμούς, καθώς και διεθνή ακαδημαϊκή καριέρα.

Το Τμήμα αναπτύσσει έντονη ερευνητική δραστηριότητα στα κυριότερα σύγχρονα γνωστικά πεδία της Οικονομικής Επιστήμης και έχει ουσιαστική συνεισφορά στην οικονομική έρευνα που διεξάγεται στη χώρα.

Οι υποδομές του Τμήματος είναι επαρκείς και προσδοκούμε να αναβαθμιστούν ουσιαστικά με το νέο του κτίριο, το οποίο είναι υπό κατασκευή και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2020.
 

 

Προγράμματα σπουδών

Πρόεδρος: 
Τζελέπης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναπληρωτής Πρόεδρος: 
Κουνετάς Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Γραμματέας: 
Αναπλ. Προϊσταμένη: Φερτάκη Θεοδώρα
Τηλέφωνο: 
2610969960
2610969999
2610969961
2610969983
Fax: 
2610 997622
Διεύθυνση: 
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Πατρών
265 04 Πάτρα