Τελετές Απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης & Διδακτορικών

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τις Τελετές Απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης & Διδακτορικών οι οποίες έχουν οριστεί για τη Δευτέρα 5 Μαρτίου και Τρίτη 6 Μαρτίου αντιστοίχως.
Ειδικότερα, για τη Δευτέρα 5 Μαρτίου 2012, συγκεντρώθηκε μεγάλος αριθμός αποφοίτων και για το λόγο αυτό , θα γίνουν 2 τελετές, στις 10:00 η πρώτη και στις 12:00 η δεύτερη.
Έτσι, τη Δευτέρα 5 Μαρτίου και ώρα 10:00 η απονομή ΜΔΕ αφορά τους αποφοίτους της Πολυτεχνικής Σχολής, τη Σχολής Επιστημών Υγείας, καθώς και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Τη Δευτέρα 5 Μαρτίου και ώρα  12:00 η απονομή ΜΔΕ αφορά τους αποφοίτους της Σχολής Θετικών  Επιστημών και της Σχολής Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών.
Τέλος, την Τρίτη 6 Μαρτίου και ώρα 10:00 θα πραγματοποιηθεί η Τελετή Απονομής Διδακτορικών Διπλωμάτων.

Υπεύθυνος: 
Νάσια Παπαγιαννάκη, Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
Τηλέφωνο: 
2610 996610
Fax: 
Χρήστες: