2η Εβδομάδα Ενημέρωσης για τις δομές απασχόλησης και σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Αφίσα 2ης Εβδομάδας Ενημέρωσης ΔΑΣΤΑ

ΔΑΣΤΑ
Τηλ.Επικ.: 2610.969.057
 Ε-mail: dasta@upatras.gr
Εβδομάδα Ενημέρωσης
για τις δομές απασχόλησης και σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Πατρών
 
 
H Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Πατρών καλεί τους φοιτητές του Ιδρύματος, καθώς και όλους τους ενδιαφερόμενους στην Εβδομάδα Ενημέρωσης για τις δομές απασχόλησης και σταδιοδρομίας:
-  Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας Π.Π.
-  Γραφείο Διασύνδεσης Π.Π.
-  Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Π.Π.
-  Μονάδα Καινοτομίας &
    Επιχειρηματικότητας Π.Π.
Σας περιμένουμε 12-15 Μαρτίου 2012 και ώρες 10:00-14:00 στο χώρο υποδοχής της Κεντρικής Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε τις προσφερόμενες υπηρεσίες των δομών και να μας δώσετε ιδέες για την βελτίωση της ποιότητάς τους.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του email: dasta@upatras.gr, ή στο τηλ. 2610 969 057.
 
Με εκτίμηση,
Γραφείο ΔΑΣΤΑ Π.Π.
              
 
Οι δομές απασχόλησης και σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Πατρών: «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Π.Π.», «Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Π.Π.», «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Π.Π.», συστάθηκαν & λειτουργούν στο πλαίσιο του Ε.Π. «Εκπαίδευση & δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικών πόρων». Το «Γραφείο Διασύνδεσης Π.Π.», συστάθηκε κατά τη διάρκεια του Β΄ ΚΠΣ και συνεχίζει τη λειτουργία του στο πλαίσιο του Ε.Π. «Εκπαίδευση & δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικών πόρων»

Υπεύθυνος: 
Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Οργανική Μονάδα: 
Χρήστες: