Θερινή λειτουργία Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης

Η ΒΚΠ κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών θα λειτουργεί ως ακολούθως:
 
Δευτέρα, 23 Ιουλίου - Παρασκευή, 10 Αυγούστου 08:00 - 14:30
Δευτέρα, 20 Αυγούστου - Παρασκευή, 24 Αυγούστου 08:00 - 14:30
 
Την εβδομάδα 13 Αυγούστου - 17 Αυγούστου η ΒΚΠ θα παραμείνει κλειστή.
 
Από Δευτέρα 27 Αυγούστου ισχύει το κανονικό ωράριο: 08:00 - 21:00.

Υπεύθυνος: 
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Fax: