Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ' αριθμ. 178/27.06.2012 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ./τος 407/80, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2012 – 2013 ως ακολούθως:
 

  • Σεμινάριο ΙΙ (Αρχαίο Θέατρο)
  • Αρχαία ελληνική τραγωδία ΙΙ (Σοφοκλής)
  • Διδακτική του θεάτρου Ι: Εισαγωγή στη θεατρική αγωγή (θεωρία και πρακτική)
  • Σκηνογραφία, θεατρική αρχιτεκτονική και ενδυματολογία στους νεότερους χρόνους
  • Η κωμωδία στο νεότερο ευρωπαϊκό θέατρο
  • Συγκριτική δραματολογία

Η πρόσληψη των υποψηφίων που θα επιλεγούν τελεί υπό την αίρεση ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού θα εγκρίνει την πρόσληψη Διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 για τη διδασκαλία των προκηρυσσομένων μαθημάτων.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε., να υποβάλλουν, μέχρι 31.08.2012, στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτησή τους, η οποία θα συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά για τα οποία θα ενημερώνονται από την Γραμματεία του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών.
Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών - Γραμματεία Τμήματος Θεατρικών Σπουδών (Πανεπιστημιούπολη 26504 Ρίο Αχαΐας), τηλ. 2610 969397-969359, 969360 FAX: 969366, και στον Ιστότοπο http://www.theaterst.upatras.gr, e-mail: theatrical-studies@upatras.gr.
Η ασκούσα καθήκοντα Προϊσταμένου Γραμματείας
Χριστίνα Κολοκυθά
 
 
 
 

Υπεύθυνος: 
Γραμματεία Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
Τηλέφωνο: 
2610 969397
2610 969359
Fax: 
2610 969366
Κατηγορία: 
Χρήστες: