Ηλεκτρονικά συγγράμματα και βοηθήματα - ημερίδα ενημέρωσης

Θέμα: Ημερίδα Ενημέρωσης για τη δράση «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα»
 
Προς όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας
 
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσουμε τη Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2012, στις 12:00 μ.μ., στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, στη τρίτη Ημερίδα ενημέρωσης για τη Δράση "Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα".
 
Η Δράση υλοποιείται από το Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Δ.Ε.Τ.).
 
Η ημερίδα αφορά στους καθηγητές και στους φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και στοχεύει στη διάδοση της χρήσης των ηλεκτρονικών βιβλίων, ως του πλέον σύγχρονου, συμπληρωματικού εργαλείου για την εκπαίδευση και τη μάθηση, και στην παρουσίαση των πλεονεκτημάτων τους. Εκεί θα παρουσιαστεί σε πρόδρομη έκδοση «Το Διαδραστικό Ηλεκτρονικό Βιβλίο», ένα ηλεκτρονικό βιβλίο το ίδιο.
 
Ιδιαίτερα οι καθηγητές, θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη διαδικασία που απαιτείται και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν, ώστε να μπορέσουν να επιλεγούν και να λάβουν την αναγκαία χρηματοδότηση για τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού βιβλίου.
 
Για δήλωση συμμετοχής, στις προαναφερθείσες εκδηλώσεις, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της ειδικής φόρμας στην ιστοσελίδα της δράσης (http://www.kallipos.gr).
 
Με τιμή
 
Νικόλαος Μήτρου
Καθ. Ε.Μ.Π., Πρόεδρος του Σ.Ε.Α.Β.

Υπεύθυνος: 
Πρυτανεία
Τηλέφωνο: 
2610991822
Fax: 
2610991711