Μήνυμα Πρύτανη - Επιστολή Αντιπρυτάνεων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 
Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,
 
Σας ενημερώνω ότι από 1/1/2013 σε όλα τα ΑΕΙ της χώρας υπάρχει ένα τεράστιο διοικητικό κενό. Το Πρυτανικό Συμβούλιο έχει καταργηθεί, οι αρμοδιότητες των Αντιπρυτάνεων έχουν αφαιρεθεί και η νέα Σύγκλητος δεν έχει ακόμη συγκροτηθεί, καθώς υπάρχουν νομικές εκκρεμότητες σχετικά με τη σύνθεσή της.  Επιπλέον, το Συμβούλιο Ιδρύματος δεν έχει ακόμη ΦΕΚ κι επομένως δεν μπορεί να αναλάβει τα καθήκοντά του. Όλα αυτά τα ζητήματα τέθηκαν επανειλημμένως στο Υπουργείο εγγράφως (όπως στο έγγραφο που σας κοινοποιήθηκε στις 9/1) αλλά και προφορικά. Στη χθεσινή συνάντηση (9/1/2013) του Προεδρείου της Συνόδου με τον κ. Υπουργό Παιδείας και το επιτελείο του δόθηκαν οι απαντήσεις που περιλαμβάνονται στην επισυναπτόμενη επιστολή του Προεδρεύοντος της Συνόδου, Καθηγητή κ. Γ. Τσάλτα, οι οποίες ωστόσο δε διευθετούν το πρόβλημα.
 
Με βάση τα παραπάνω, νοιώθω υποχρεωμένος να σας κοινοποιήσω την επιστολή που μου απέστειλαν οι Αντιπρυτάνεις στις 28/12/2012.
 
Εύχομαι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να αντιληφθεί, έστω και την τελευταία στιγμή, την κρισιμότητα της κατάστασης και να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες.
 
Ο Πρύτανης
 
Γ. Παναγιωτάκης
---------------------------------------------------------
Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2013
 
                                                                           Προς τα
                                                                            Μέλη της Συνόδου των Πρυτάνεων
                                                                                            
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
 
            κατά τη σημερινή επίσκεψή μας στον Υπουργό Παιδείας  Καθηγητή κ. Κ. Αρβανιτόπουλο όπως είχαμε αποφασίσει στην συνάντηση της 7ης Ιανουαρίου τ.έ., μας παρεσχέθησαν από το επιτελείο του οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

  1. Η θητεία των Αντιπρυτάνεων παρατείνεται βάσει της νομοθεσίας που ίσχυε κατά το χρόνο της εκλογής τους (Νόμος 4009/2011 άρθρο 76 παράγραφος 11).  Τα καθήκοντά τους θα πρέπει να καθοριστούν εκ νέου με απόφαση του Πρύτανη, η οποία θα δημοσιευθεί στο ΦΕΚ, με επίκληση της α.α. νομοθεσίας.   Αν και θα εξακολουθούν να ονομάζονται “Αντιπρυτάνεις” δεν θα συμμετέχουν στην Σύγκλητο με δικαίωμα ψήφου.
  2. Το Πρυτανικό Συμβούλιο δεν υφίσταται πλέον.  Μέχρις ότου δημοσιευθούν οι αρμοδιότητες των Αντιπρυτάνεων στο ΦΕΚ τις σχετικές αποφάσεις τις λαμβάνει μόνος ο Πρύτανης.
  3. Η Σύγκλητος θα πρέπει να λειτουργεί με τη σύνθεση που προβλέπει η νέα νομοθεσία, εκτός των Κοσμητόρων, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν εκλεγεί (Νόμος 4009/2011 άρθρο 8 παράγραφος 19).   Στη Σύγκλητο δηλαδή θα συμμετέχουν οι νεοεκλεγέντες Πρόεδροι Τμημάτων,  οι Πρόεδροι  και οι Κοσμήτορες των οποίων η θητεία δεν έχει λήξει και τα λοιπά μέλη που προβλέπονται στους Ν. 4009/2011 και 4076/2012.

 
            Παράλληλα, σήμερα το απόγευμα έγινε συνάντηση και με τον Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ κ. Γ. Μανιάτη και τη βουλευτή κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου μετά από αίτημά τους για ενημέρωση αναφορικά με την εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου καθώς και του Προγράμματος “Αθηνά”.
 
                                                                    Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
                                                         Ο Προεδρεύων της Συνόδου των Πρυτάνεων
                                                                   Καθηγητής Γρηγόριος Ι. Τσάλτας                                                                   
 

Υπεύθυνος: 
Πρυτανεία
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Οργανική Μονάδα: