ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :

http://modip.upatras.gr/sites/modip.upatras.gr/files/uploaded_article_files/ApografikoDEP_UserGuide.pdf

Υπεύθυνος: 
ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔΙ.Π)
Τηλέφωνο: 
2610.996649
2610.969890
Fax: 
2610.996665
Χρήστες: