Συγκέντρωση υπογραφών ενάντια στο μέτρο της διαθεσιμότητας από το ΣΕΑΒ

Προς τα όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Πατρών

Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β./HEAL-Link) έχει αναρτήσει ελληνική και αγγλική ιστοσελίδα συλλογής υπογραφών (petition) ενάντια στο μέτρο της διαθεσιμότητας που πλήττει άμεσα το διοικητικό προσωπικό σε 8 Πανεπιστήμια και τις Βιβλιοθήκες τους. Οι διευθύνσεις είναι αντίστοιχα:

http://www.heal-link.gr/heal_petition/?lang=gr (ελληνική γλώσσα)
http://www.heal-link.gr/heal_petition/?lang=en (αγγλική γλώσσα)

Παρακαλούμε υπογράψτε το κείμενο διαμαρτυρίας και κοινοποιείστε τις ιστοσελίδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

Για τη ΒΚΠ

Κατερίνα Συνέλλη

Υπεύθυνος: 
Κατερίνα Συνέλλη
Τηλέφωνο: 
Fax: