Συνεργάτες για έκδοση του Πανεπιστημίου Πατρών

Σας γνωρίζουμε ότι πρόκειται να εκδοθεί περιοδική έκδοση (έντυπη και ηλεκτρονική) με τίτλο
@UPatras.gr: Μηνιαίο Δελτίο του Πανεπιστημίου Πατρών

Καλούνται τα μέλη της κοινότητάς μας να προτείνουν θέματα και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους να συνδράμουν την προσπάθεια (ρεπορτάζ, φωτογραφία, καλλιτεχνική επιμέλεια, δημιουργικές ιδέες).

Επικοινωνήστε μαζί μας στο newsletter@upatras.gr

Υπεύθυνος: 
Πρυτανεία Πανεπιστημίου
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Οργανική Μονάδα: