Αιτήσεις συμμετοχής για το 14ο Εργαστήρι του Ιδρύματος Universal Networking Language αφιερωμένο στη μνήμη της Όλγας Βαρτζιώτη

Universal Networking Language Valerie logo

Τον Μάρτιο του 2014 το Τμήμα Φιλολογίας θα φιλοξενήσει το 14ο Εργαστήρι του Ιδρύματος Universal Networking Language (www.unlweb.net). Το UNL συνεργάζεται ήδη με το Τμήμα Φιλολογίας στο πλαίσιο του Lewis & Short Latin Dictionary Project, το οποίο ξεκίνησε η αείμνηστη Όλγα Βαρτζιώτη.
Από το Πανεπιστήμιο Πατρών θα επιλεγούν 10 φοιτητές οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο Εργαστήρι αυτό. Απαραίτητη προϋπόθεση για δήλωση συμμετοχής είναι η απόκτηση των πιστοποιητικών CLEA250, CLEA500 και CLEA750 (τα οποία οι φοιτητές μπορούν να συμπληρώσουν στο εικονικό περιβάλλον μάθησης του UNL: www.unlweb.net/valerie). Υπόψη θα ληφθεί επίσης η ακαδημαϊκή επίδοση των υποψηφίων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα πιστοποιητικά CLEA και την αναλυτική τους βαθμολογία (σε απλή μορφή, από την πλατφόρμα του Venus) στην κ. Α. Παπαχρυσοστόμου (athinapap@upatras.gr), συντονίστρια του Lewis & Short Project και υπεύθυνη για την οργάνωση του 14ου UNL Εργαστηρίου.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 12 Ιανουαρίου 2014.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Παπαχρυσοστόμου.
Το 14ο Εργαστήρι του UNL είναι αφιερωμένο στη μνήμη της Όλγας Βαρτζιώτη.
Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης επισυνάπτεται εδώ.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας
Μ. Χριστόπουλος

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Αθηνά Παπαχρυσοστόμου
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Οργανική Μονάδα: 
Χρήστες: