Νέες συλλογές στο Ιδρυματικό Καταθετήριο Νημερτής για τα νεοενταχθέντα Τμήματα του πρώην ΠΔΕ

Σας ενημερώνουμε ότι στο Ιδρυματικό Καταθετήριο Νημερτής έχουν πλέον προστεθεί οι συλλογές που αντιστοιχούν στα νέα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών. Πιο συγκεκριμένα δημιουργήθηκαν συλλογές για την κατάθεση:

 

  • Διπλωματικών Εργασιών (για φοιτητές)
  • Μεταπτυχιακών Εργασιών (για μεταπτυχιακούς φοιτητές)
  • Διδακτορικών Διατριβών (για υποψήφιους διδάκτορες)
  • Τεχνικών Αναφορών (για μέλη ΔΕΠ και ερευνητές)
  • Δημοσιεύσεων σε Επιστημονικά Περιοδικά (για μέλη ΔΕΠ και ερευνητές)
  • Δημοσιεύσεων σε Επιστημονικές Εκδηλώσεις (για μέλη ΔΕΠ και ερευνητές)

και για τα τρία Τμήματα, δηλαδή:

  • Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
  • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
  • Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών

Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική ανάρτηση στο δικτυακό τόπο της ΒΚΠ (http://www.lis.upatras.gr/?p=3082)

Υπεύθυνος: 
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Fax: