Το Πανεπιστήμιο Πατρών στην BioMed Central

Τον Ιανουάριο του 2009 το Πανεπιστήμιο Πατρών, μετά από απόφαση της Συγκλήτου, υπέγραψε τη Διακήρυξη του Βερολίνου, στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο ενεργά την Ανοικτή Πρόσβαση, όπως ορίζεται η ελεύθερη, άμεση, διαρκής και απαλλαγμένη από τέλη και τους περισσότερους περιορισμούς πνευματικών δικαιωμάτων διαδικτυακή πρόσβαση σε ψηφιακό ακαδημαϊκό και επιστημονικό περιεχόμενο. Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών έρχεται σε συμφωνία με τις οδηγίες που δόθηκαν από την EUA (European Universities Association), οι οποίες προωθούν την ελεύθερη πρόσβαση στα ερευνητικά δεδομένα που προκύπτουν από κρατικά επιχορηγούμενες έρευνες.

Σε αυτό το πλαίσιο, τον Οκτώβριο του 2009, το Πανεπιστήμιο Πατρών έγινε μέλος της BioMed Central. Η BioMed Central είναι ένας από τους κύριους εκδότες περιοδικών Ανοικτής Πρόσβασης σε θέματα Επιστημών Υγείας. Κάθε άρθρο που δημοσιεύεται στη BioMed Central χρεώνεται με ένα συγκεκριμένο ποσό (Article-Processing Charge, APC), το οποίο επιβαρύνει το συγγραφέα ή το Ίδρυμα του. Το Πανεπιστήμιο Πατρών, ως το πρώτο – και μόνο έως τώρα – μέλος της BioMed Central στην Ελλάδα,  κατάφερε να προσφέρει στους ερευνητές που ήθελαν να δημοσιεύσουν άρθρα τους μια σημαντική έκπτωση. Με αυτόν τον τρόπο υποστηρίζει ενεργά την Ανοικτή Πρόσβαση στις δημοσιεύσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας και συνδράμει στην ευρεία διάχυση της έρευνας.

Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών στην BioΜed Central έχει υποστηρίξει την ανοικτή δημοσίευση περίπου 85 άρθρων, από τα οποία 24 έχουν χαρακτηριστεί ως «υψηλής προσβασιμότητας» (highly accessed).

Στη διάρκεια του 2013 υποστηρίχθηκε η δημοσίευση τεσσάρων δημοσιεύσεων (από τις 21 συνολικά με συγγραφείς από εργαστήρια, μονάδες και Τμήματα του Πανεπιστημιου σε περιοδικά του εν λόγω εκδότη), ενώ ακόμη 10 είναι σε διαδικασία έγκρισης. Από τα τέσσερα αυτά άρθρα το ένα είναι “υψηλής προσβασιμότητας”, ενώ από το σύνολο των δημοσιεύσεων του Πανεπιστημίου στην BioΜed Central, τα τέσσερα είναι “υψηλής προσβασιμότητας”. Ο κατάλογος των άρθρων αυτών βρίσκεται στην ιστοσελίδα http://www.lis.upatras.gr/?p=3202.

Η συνδρομή στην BioΜed Central συντονίζεται από τη ΒΚΠ και υποστηρίζεται οικονομικά από τον ΕΛΚΕ.

Μπορείτε να πληροφορηθείτε για το πρόγραμμα Ανοικτής Πρόσβασης της BioΜed Central, αλλά και της Royal Society στην ιστοσελίδα http://www.lis.upatras.gr/?page_id=1906.

Από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης

Υπεύθυνος: 
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Fax: