Το Πανεπιστήμιο Πατρών αναζητά ντοκουμέντα που το αφορούν

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, με αφορμή τα 50 χρόνια από την ίδρυσή του και στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων που προγραμματίζει, συγκεντρώνει το αρχειακό υλικό που πιθανόν να υπάρχει στις διάφορες μονάδες του Ιδρύματος, αλλά σε υπηρεσίες ή φυσικά πρόσωπα εκτός πανεπιστημιακής κοινότητας, και το οποίο περιγράφει την ιστορία του (φωτογραφίες, σχέδια και μακέτες, ιδρυτικά ή άλλα έγγραφα βαρύνουσας σημασίας, πτυχία, ανακοινώσεις, αφίσες/έντυπα σημαντικών εκδηλώσεων, δημοσιεύματα, κ.ά).

Παρακαλούμε όποιον διαθέτει αντίστοιχα τεκμήρια – ψηφίδες από το παζλ της ιστορίας του Πανεπιστημίου να επικοινωνήσει με το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, προκειμένου να τα καταθέσει ή να αποστείλει ψηφιοποιημένα αντίγραφα (τηλ.: 2610-996610, andron@upatras.gr).

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά,
Ο αναπληρωτής Πρύτανη
Καθ. Π. Κυπριανός

Υπεύθυνος: 
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων
Τηλέφωνο: 
Fax: