Οι έξι δρόμοι μας για ένα «πράσινο, βιώσιμο» Πανεπιστήμιο

 1. Για ένα περιβαλλοντικά φιλικό, βιώσιμο Πανεπιστήμιο αναλαμβάνουμε δράσεις:
  • Βελτίωση της ποιότητας ζωής των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας
  • Ευαισθητοποίηση
  • Περιβαλλοντική εκπαίδευση
  • Ανάπτυξη εθελοντισμού
 2. Σε εποχές κρίσης δημιουργούμε! Δημιουργήθηκε Επιτροπή Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που έχει σκοπό την συστηματική καταγραφή, τον συντονισμό όλων των συναφών ενεργειών και την ιεράρχηση τους, αλλά και τον καθορισμό της μελλοντικής «περιβαλλοντικής» πολιτικής. Ορίστηκαν οι άμεσες και οι μελλοντικές δράσεις καθώς και η δημιουργία επιτροπών εργασίας.
 3. Ελλειψη πόρων; Εμείς προσπαθούμε περισσότερο! Με σχεδόν μηδενικούς πόρους, δημιουργήθηκε γραφείο περιβαλλοντικής διαχείρισης στο χώρο του Ιστορικού Αρχείου (5-6-2012) στο Α’ κτήριο του Πανεπιστημίου με σκοπό να συντονίζει τις δράσεις και να φροντίζει, παρακολουθεί και βελτιώνει μέσω ενεργειών και προτάσεων την περιβαλλοντική επίδοση του Πανεπιστημίου. Προτεραιότητα ο υπολογισμός των εκπομπών άνθρακα της Πανεπιστημιούπολης που θα χρησιμοποιηθεί σαν δείκτης αναφοράς για την αξιολόγηση των ενεργειών.
 4. Ολοι μαζί μπορούμε! Πραγματοποιήθηκαν εθελοντικές εκδηλώσεις και δράσεις, όπως παρουσιάσεις και δενδροφυτεύσεις με την συνεργασία φορέων και ομάδων όπως ο Δήμος Πατρέων, σχολεία, οι Patrinistas κλπ. Επιπλέον συμμετέχουμε ενεργά στην Πανελλήνια Διαπανεπιστημιακή Επιτροπή για την περιβαλλοντική διαχείριση των Πανεπιστημίων.
 5. Βασιζόμαστε/χρειαζόμαστε αξιόπιστους συνεργάτες και καταφέραμε:
  • Ανακύκλωση:
   • χαρτιού (άνω των 13 τόνων)
   • μελανοδοχείων εκτυπωτών (άνω των 1350 τεμαχίων)
   • ηλεκτρικών λαμπτήρων (πρόσφατη ενέργεια)
   • μπαταριών (άνω των 1.5 τόνων)
   • συσσωρευτών και απόσυρση Η/Υ, ηλεκτρικών συσκευών (άνω των 10.000 τεμαχίων)
 6. Δεν σταματάμε να ονειρευόμαστε: Περαιτέρω ανάπτυξη του εθελοντισμού. Ανάπτυξη ενός πρότυπου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που θα βοηθήσει στην αξιολόγηση και στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων. Να μπορεί να εφαρμοστεί σε άλλους δημόσιους οργανισμούς (Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ, Σχολεία, Δήμους, Περιφέρειες) που εκτελούν συναφείς δραστηριότητες και παρουσιάζουν παρόμοιες περιβαλλοντικές πτυχές, με μικρές αλλαγές.