Διατελέσαντες Πρυτάνεις

1974-1975 Αναστάσιος Ζούμπος Καθηγητής Φυσικομαθηματικής Σχολής
1975-1976 Κων/νος Γούδας Καθηγητής Φυσικομαθηματικής Σχολής
1976-1977 Κων/νος Σύρος Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής
1977-1978 Αθανάσιος Γ. Πανάγος Καθηγητής Φυσικομαθηματικής Σχολής
1978-1979 Γλαύκος Δ. Γαλανός Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής
1979-1980 Αλέξανδρος Θεοδοσίου Καθηγητής Φυσικομαθηματικής Σχολής
1980-1981 Αντώνιος Γραμματικός Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής
1981-1982 Γεώργιος Μανιάτης Καθηγητής Ιατρικής Σχολής
1982-1983 Γεώργιος Ρουσσας Καθηγητής Φυσικομαθηματικής Σχολής
1983-1986 Αθανάσιος Σαφάκας Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής
1986-1988 Βασίλειος Πρώϊμος Καθηγητής Σχολής Επιστημών Υγείας
1988-1994 Αλέξιος Λυκουργιώτης Καθηγητής Σχολής Θετικών Επιστημών
1994-2000 Σταμάτης Αλαχιώτης Καθηγητής Σχολής Θετικών Επιστημών
2000-2003 Νικόλαος Ζούμπος Καθηγητής Σχολής Επιστημών Υγείας
2003-2006 Χρήστος Χατζηθεοδώρου Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής
2006-2010 Σταύρος Α. Κουμπιάς Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής
2010-2014 Γεώργιος Παναγιωτάκης Καθηγητής Σχολής Επιστημών Υγείας

Διατελέσαντες Αντιπρυτάνεις

1983-1986
Ανδρέας Φιλίππου
Καθηγητής Σχολής Θετικών Επιστημών
Σταύρος Βολιώτης
Καθηγητής Σχολής Θετικών Επιστημών
1986-1988
Ιωάννης Μισιρλής
Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής
Νικόλαος Παπαδάκης
Καθηγητής Σχολής Επιστημών Υγείας
1988-1991
Ιωάννης Πανάρετος
Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής

Ιωάννης Βαράκης
Καθηγητής Σχολής Επιστημών Υγείας

1991-1994
Ευθύμιος Μαστρογιάννης
Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής
Ηλίας Κούβελας
Καθηγητής Σχολής Επιστημών Υγείας
1994-1997
Διονύσιος Μπονίκος
Καθηγητής Σχολής Επιστημών Υγείας
Γεράσιμος Λυμπεράτος
Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής
1997-2000
Νικόλαος Κ. Ζούμπος
Καθηγητής Σχολής Επιστημών Υγείας
Κωνσταντίνος Γ. Βαγενάς
Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής
2000-2003
Γεώργιος Π. Σταυρόπουλος
Καθηγητής Σχολής Θετικών Επιστημών
Κωνσταντίνος Γ. Βαγενάς
Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής
2003-2006
Γεώργιος Π. Σταυρόπουλος
Καθηγητής Σχολής Θετικών Επιστημών
Πάνος Δ. Γκούμας
Καθηγητής Σχολής Επιστημών Υγείας
Ιωάννα Νταούλη-Ντεμούση
Καθηγήτρια Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
2006-2010
Βασίλειος Λ. Αναστασόπουλος
Καθηγητής Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημήτριος Β. Δουγένης
Καθηγητής Σχολής Επιστημών Υγείας
Κωνσταντίνος Θ. Ραβάνης
Καθηγητής Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
2010-1/2013
Δημήτριος Καλπαξής
Καθηγητής Σχολής Επιστημών Υγείας
Άννα Ρούσσου
Καθηγήτρια Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Χριστόφορος Κροντηράς
Καθηγητής Σχολής Θετικών Επιστημών
3/2013-9/2014
Νικόλαος Αβούρης
Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής
Παντελής Κυπριανός
Καθηγητής Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Ιωάννα Νταούλη-Ντεμούση
Καθηγήτρια Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

 

Διατελέσαντες Αναπληρωτές Πρυτάνεως 

9/2014 – 5/2015
Δημήτριος Ψαλτόπουλος
Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Αναπληρωτής Πρυτάνεως Οικονομικών Υποθέσεων

9/2014 – 10/2016
Χρήστος Παναγιωτακόπουλος
Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
Αναπληρωτής Πρυτάνεως Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

10/2015 - 4/2019
Χρήστος Μπούρας
Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Αναπληρωτής Πρυτάνεως Οικονομικών, Προγραμματισμού και Εκτέλεσης Έργων