Ξένη Γλώσσα: Υπηρετώντας τους Στόχους της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Πρακτικές – Προοπτικές

Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών
18/10/2014 - 09:00 έως 14:15

                                         ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

9.00 – 9.20 π.μ.:  Προσέλευση – Παραλαβή φακέλου

Προεδρείο: – Βασιλική Ριζομυλιώτη, Κατερίνα Σπηλιοπούλου, Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών

9.20 - 9.45 π.μ.:  Χαιρετισμός από εκπρόσωπο των Πρυτανικών Aρχών Ν. Καραμάνος  Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων

Χαιρετισμός από τον Κοσμήτορα των Ανθρωπιστικών Επιστημών, Καθηγητή Χρήστο Τερέζη

9.45 - 10.00 π.μ.:  ‘’Το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών - Στόχοι της Ημερίδας’’, Βασιλική Ριζομυλιώτη, Συντονίστρια του Δ.Ξ.Γ. Παν/μίου Πατρών

10. 00 – 10. 30 π.μ. : ‘’Οι Ξένες Γλώσσες ως προϋπόθεση της διεθνοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης’’ –Γ. Σταμέλος, Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών

10. 30 – 11. 00 π.μ. : ‘’ Γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις: η συμβολή των καθηγητών των γλωσσών για Ειδικούς Σκοπούς στην Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση’’ – Ν. Σηφάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο ΕΑΠ.

11.00 – 11. 30 π.μ      Διάλειμμα

Προεδρείο: - Βασιλική Δελλή, Αλεξάνδρα Λοτσάρη-Γρουμπού, Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών

11.30 – 12. 00 μ.μ.: ‘’ Η σημασία της γλωσσομάθειας στην αγορά εργασίας’’ – Ζ. Κανταρίδου, Συντονίστρια  Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών,  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

12. 00 – 12. 30 μ.: ‘’ The use of tutorials within the context of an EGAP (English for General Academic Purposes) course in the University of Patras’’--

Ο. Κατσάρα, EEΠ (ΕΕΔΙΠ 1) Αγγλικής Γλώσσας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (Αγρίνιο).

12. 30 – 12. 45 μ.μ.: Σύντομο διάλειμμα

12. 45 – 14. 00 μ.μ.: Συζήτηση/στρογγυλή τράπεζα – (συντονίστρια Βασιλική Δελλή, Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών)

14. 00 – 14. 15 μ.μ.: Παραλαβή βεβαιώσεων

Τηλέφωνο: 
2610997708
Υπεύθυνος: 
Βασιλική Ριζομυλιώτη, Βασιλική Δελλή
Οργανική Μονάδα: