Ηλεκτρονικό Πανεπιστήμιο

Ηλεκτρονική εγγραφή πρωτοετών, ηλεκτρονική αίτηση σίτισης, νέος ιστότοπος, ανοικτά ψηφιακά μαθήματα, το Πανεπιστήμιο Πατρών δημιουργεί το ηλεκτρονικό Πανεπιστήμιο στην υπηρεσία της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Με πίστη στις παραδοσιακές αξίες της πανεπιστημιακής διδασκαλίας, με αγάπη για τη γνώση και την επιστήμη, το Πανεπιστήμιο Πατρών, τα τελευταία 12 χρόνια, σταδιακά και με πολύ ανθρώπινο κόπο, αναπτύσσει υποδομές πληροφορικής για το Πανεπιστήμιο του μέλλοντος.

Στόχος: η υποστήριξη της εκπαίδευσης και της έρευνας στις συνθήκες του 21ου αιώνα. Μέσα: σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, πληροφοριακά συστήματα και on-line υπηρεσίες, ώστε τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας να εκτελούν τα ίδια, ηλεκτρονικά και αυτοματοποιημένα, τις ενέργειες εξυπηρέτησης των αναγκών τους, ενώ το προσωπικό να απασχολείται σε σύνθετες διοικητικές εργασίες.

Σημαντική υποδομή προς την κατεύθυνση αυτή αποτελεί το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα του έργου Ψηφιακό Άλμα που μέσω της δικτυακής πύλης του παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες ακαδημαϊκής διοίκησης: Ο φοιτητής μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας έχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής εγγραφής, δήλωσης μαθημάτων, πρόσβασης στην καρτέλα του, ελέγχου της προόδου του για λήψη πτυχίου, κ.ά., ενώ ο καθηγητής βαθμολογεί on-line και εκτελεί το ρόλο του, ως σύμβουλος καθηγητής συγκεκριμένων φοιτητών. Σύντομα θα τεθούν σε λειτουργία οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες προς την κοινότητα, και προμηθευτές του Ιδρύματος για πρόσβαση σε στοιχεία πληρωμών και οικονομικά δεδομένα.

Αποτέλεσμα: εξάλειψη των ουρών, βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης του πολίτη, διαφάνεια, μείωση της γραφειοκρατίας, αξιοποίηση του προσωπικού σε παραγωγικές εργασίες.

Όμως, η βελτίωση των πληροφοριακών υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών δεν εξαντλείται στην υποστήριξη της διοικητικής λειτουργίας. Η πληροφόρηση του πολίτη, η προβολή του έργου του Πανεπιστημίου διεθνώς, η καθημερινή ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας βασίζεται στον νέο του ιστότοπο. O ανανεωμένος ιστότοπος www.upatras.gr, με ενσωματωμένο το @UP σε ηλεκτρονική έκδοση, που τέθηκε σε λειτουργία πριν λίγες μέρες, πληροφορεί με αμεσότητα για τις δραστηριότητες του Ιδρύματος, προβάλλει τη διεθνή φυσιογνωμία του, ενώ ενημερώνει για τις επίκαιρες δράσεις και διακρίσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στην εκπαίδευση και την έρευνα. Ταυτόχρονα, ψηφιακές πανεπιστημιακές κοινότητες δημιουργούνται στα κοινωνικά δίκτυα που διατηρεί το Πανεπιστήμιο στο facebook.com/upatras και twitter.com/upatras.

Στον χώρο της εκπαίδευσης, το Πανεπιστήμιο Πατρών, μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας, θέλει να αντιστρέψει το παράδειγμα στις μεθόδους διδασκαλίας, να δημιουργήσει ένα Πανεπιστήμιο με “γυάλινους τοίχους”, ώστε όλοι να έχουν πρόσβαση στη γνώση. Η πλατφόρμα ηλεκτρονικών μαθημάτων eclass.upatras.gr διαθέτει ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και υπηρεσίες ψηφιακής μάθησης, ώστε το μάθημα να είναι μία δημιουργική διαδικασία: ο φοιτητής προετοιμάζεται, πριν έρθει στην αίθουσα διδασκαλίας, όπου ο καθηγητής αφιερώνει το χρόνο στην εμβάθυνση του αντικειμένου. Παράλληλα, τα Ανοικτά Μαθήματα, θα δώσουν πρόσβαση, μέσω βίντεο, σε πανεπιστημιακές διαλέξεις για όλους.

Ουσιαστικό στήριγμα της εκπαίδευσης και της έρευνας αποτελούν και οι υπηρεσίες ψηφιακής βιβλιοθήκης. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη, μέσω του ιστότοπού της, παρέχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές και ψηφιακές συλλογές, όπως το Ακαδημαϊκό Αποθετήριο και οι συλλογές Κοσμόπολις, Πλειάς, Δανιηλίς.

Τέλος, ας μην ξεχνάμε ότι το κλειδί για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών αποτελεί το Upnet ID, ο ενιαίος λογαριασμός πρόσβασης. Σε έντυπο από τη Γραμματεία για τους προπτυχιακούς φοιτητές, μέσω αίτησης για τους υπολοίπους, το UPnet ID (username, password) παρέχει πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, καθώς και σε εθνικές υποδομές (ακαδημαϊκή ταυτότητα-πάσο, Εύδοξος, νέφος της εκπαίδευσης).

Αδιαμφισβήτητα, σήμερα η χρήση της πληροφορικής στην λειτουργία ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου είναι καθοριστική. Το ότι αυτό αναδεικνύεται από τη νέα Πρυτανεία, η οποία πρώτη φορά περιλαμβάνει στη διοίκηση του Πανεπιστημίου Αναπληρωτή της Πρυτάνεως, αρμόδιο για τα Πληροφοριακά Συστήματα και Δίκτυα, μάς κάνει αισιόδοξους για την ηλεκτρονική συνέχεια :-)