Γενική Συνέλευση ή Ηλεκτρονικές Ψηφοφορίες

Φόβοι για κατάργηση του φοιτητικού συνδικαλισμού, αν καθιερωθούν ηλεκτρονικά μέσα στη λήψη αποφάσεων, εκφράζονται από το Φοιτητικό Σύλλογο των Μηχανολόγων Μηχανικών, όπως είχε την καλοσύνη να μας γνωρίσει το μέλος του, Άρης Δάβαρης. Σε σχετική απόφαση του συλλόγου αναφέρουν: «Αν υπάρχει κάτι που σήμερα δίνει τη δυνατότητα σε κάθε φοιτητή να εκφράζει τη προσωπική του άποψη, να συζητά δημοκρατικά με τους υπόλοιπους συμφοιτητές του και τελικά να μπορεί ο ίδιος να διαμορφώνει τη φοιτητική του καθημερινότητα και τους όρους με τους οποίους σπουδάζει, αυτό είναι η διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης και η σωστή λειτουργία του Συλλόγου του. Οι διαδικασίες των Γενικών Συνελεύσεων, μέσα από τη συζήτηση, την αντιπαράθεση και το γόνιμο διάλογο, πολιτικοποιούν την συζήτηση και, εν τέλει, όλοι οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν την απόφαση και να καταλήξουν στους τρόπους που θεωρούν πιο αποτελεσματικούς για την υπεράσπιση των συμφερόντων τους.»

Μάλιστα, στην πρόταση που προέρχεται από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, διαβλέπουν οι φοιτητές των Μηχανολόγων τον κίνδυνο επέμβασης στον φοιτητικό συνδικαλισμό. Αναφέρουν σχετικά: «Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι, όπως και κάθε άλλο σωματείο, πάντοτε, επέλεγαν οι ίδιοι τον τρόπο με τον οποίο συζητάνε, επέλεγαν οι ίδιοι τη μορφή των διαδικασιών τους και ως αποτέλεσμα τη μορφή των δράσεών τους. Είναι βαθιά επικίνδυνο, ένα θεσμικό όργανο, όπως η Σύγκλητος που αποτελείται από ανθρώπους με συμφέροντα διαφορετικά από αυτά που ορίζουμε ως “φοιτητικά συμφέροντα”, να ορίζουν το πώς θα συνδικαλίζονται οι φοιτητές, πώς θα παλεύουν, με τι διαδικασίες θα αποφασίζουν, ακόμα και ποια θα είναι τα ερωτήματα, τα οποία πρέπει να τους απασχολούν».