Διαγωνισμός STAND@UP

Το περιοδικό @UP προκηρύσσει την διενέργεια διαγωνισμού για τον σχεδιασμό ενός stand (STAND @ UP) διανομής του περιοδικού.

Το STAND @ UP θα χρησιμοποιηθεί σε χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών, αλλά και σε εσωτερικούς, δημόσιους χώρους της Πάτρας (καταστήματα, σταθμούς κ.ά.).

Οι προτάσεις θα πρέπει να είναι αισθητικά, λειτουργικά και κατασκευαστικά καινοτόμες και να περιλαμβάνουν σχέδια υλοποίησης τους. Οι διαγωνιζόμενοι ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν ιδέες ανακύκλωσης και επανάχρησης υλικών.

Οι διαγωνισμός είναι ανοικτός σε όλους τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών. Θα δοθεί ένα βραβείο στην μελέτη που θα υλοποιηθεί, καθώς και τρεις έπαινοι στις πλέον αξιόλογες μελέτες.

Η επιτροπή κρίσης του διαγωνισμού αποτελείται από τους καθηγητές Ηλία Κωνσταντόπουλο, Αικατερίνη Λιάπη, Αθανάσιο Σπανομαρίδη, Κωνσταντίνο Γρίβα και Νικόλαο Αβούρη.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στο link: up.upatras.gr