Διογένεια: η ψηφιακή μας Ιστορία

Διογένεια ονομάζεται η νέα ψηφιακή συλλογή της Βιβλιοθήκης και του Κέντρου Πληροφόρησης, η οποία έχει ως στόχο να συλλέξει τεκμήρια μνήμης, υψηλής ιστορικής σημασίας για το Πανεπιστήμιο Πατρών, την Πάτρα, την Αχαΐα και την Ελλάδα και να τα διαθέσει με νέους, καινοτόμους τρόπους στους επισκέπτες της.

Τα εγκαίνια της Διογένειας έγιναν με την δημοσίευση της πρώτης θεματικής ενότητας, η οποία αφιερώθηκε στα 50 χρόνια του Πανεπιστημίου Πατρών. Η ενότητα αυτή στοχεύει στη συγκέντρωση υλικού μνήμης για την εξέλιξη του Πανεπιστημίου Πατρών, από τη σύλληψη της ιδέας για τη δημιουργία ενός νέου πόλου γνώσης της χώρας, μέχρι τη λειτουργία ενός Πανεπιστημίου που υπηρετεί, στην σημερινή εποχή, την αριστεία στην εκπαίδευση, την έρευνα, την δημιουργία και τον πολιτισμό. Η ενότητα απαρτίζεται από τεκμήρια που προέρχονται από διαφορετικές πηγές, όπως το Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Πατρών, τις συλλογές της Βιβλιοθήκης και άλλων Υπηρεσιών, τα προσωπικά αρχεία μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, κλπ. Σημαντική, επίσης, ήταν η συνεισφορά του Μουσείου Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ και του Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου, γεγονός που σηματοδοτεί για μια ακόμη φορά την διάθεση της Βιβλιοθήκης για γόνιμες συνέργειες. Η ανάπτυξη της ενότητας των 50 χρόνων του Πανεπιστημίου Πατρών είναι διαρκής. Όσα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας θα ήθελαν να συνεισφέρουν στον εμπλουτισμό της ενότητας αυτής, μπορούν να επικοινωνούν με τη Βιβλιοθήκη στη διεύθυνση info@lis.upatras.gr.

Οι επισκέπτες μπορούν να πλοηγηθούν στη Διογένεια χρησιμοποιώντας -μεταξύ των άλλων γνώριμων μεθόδων- το Χρονολόγιο τεκμηρίων, το οποίο επιτρέπει την αναζήτηση βάσει της χρονολογίας που συνέβη ένα γεγονός. Παράλληλα, η Διογένεια υποστηρίζει την αναζήτηση με βάση την γεωγραφική αποτύπωση των τεκμηρίων, τρόπος ανάζητησης που θα υλοποιηθεί σε μελλοντική ενότητα.

Η ΒΚΠ προετοιμάζει δύο νέες θεματικές ενότητες, οι οποίες αναμένεται να δημοσιευθούν εντός του πρώτου τριμήνου του 2015. Η πρόσβαση στη Διογένεια είναι εφικτή μέσω της διεύθυνσης http://diogeneia.lis.upatras.gr.