Ημερίδα για το Erasmus+

Με επιτυχία οργανώθηκε από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων η ημερίδα με θέμα: "Η Διεθνής Διάσταση του Erasmus+ και οι Δράσεις Marie S. Curie - Ευκαιρίες Χρηματοδότησης", την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου
2014, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο. Την ημερίδα προλόγισε ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως κ. Νίκος Καραμάνος. Κεντρική ομιλήτρια της ημερίδας ήταν η κ. Ελένη Σκίκου, Υπεύθυνη Πολιτικής της ΓΔ Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες. Οι δράσεις που αναπτύχθηκαν ήταν: η Διεθνής Κινητικότητα (κινητικότητα από και προς ΑΕΙ χωρών εκτός της Ε.Ε.), τα Erasmus Mundus, Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα, οι Συμμαχίες Γνώσης (πρόκειται για συνεργασίες ΑΕΙ και επιχειρήσεων με έμφαση στην καινοτομία, στη βιωσιμότητα και στον αντίκτυπο), τα Σχέδια Ανάπτυξης Ικανοτήτων (Capacity Building, που αφορούν στον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών ΑΕΙ σε επιλεγμένες γεωγραφικές περιοχές εκτός της Ε.Ε.), οι δράσεις Marie S. Curie που αφορούν στην χρηματοδότηση νέων ερευνητών, δικτύων ερευνητών και κοινών διδακτορικών προγραμμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΠΠ συμμετέχει ήδη στις τέσσερις από τις πέντε δράσεις. Η πρώτη ξεκινάει τώρα για πρώτη φορά, με πολύ θετικά σχόλια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα προγράμματα εκείνα που διακρίθηκαν ως καλές πρακτικές από την Ε.Ε., παρουσίασαν οι κ. Αθ. Τριανταφύλλου, καθ. Τμ. Πολιτικών Μηχ., Δ. Μούρτζης, επικ. καθ. Τμ. Μηχανολόγων και Ν. Παλληκαράκης, καθ. Τμ. Ιατρικής. Την εκδήλωση παρακολούθησαν με ενδιαφέρον πολλά μέλη της κοινότητας, από όλες τις Σχολές του Πανεπιστημίου, και ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση, με πλήθος ερωτήσεων προς την κ. Σκίκου.