Οι αναγνώστες μας δημιουργούν

 Στην πρόσκληση του @UP προς τους αναγνώστες του για συμβολή τους στην εικαστική δημιουργία της έκδοσης ανταποκρίθηκαν ήδη κάποια μέλη της κοινότητας και τους ευχαριστούμε. Στο τεύχος αυτό δημοσιεύουμε τη ζωγραφιά της Γεωργίας Παντελή φοιτήτριας του 3ου έτους του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία. Είναι εμπνευσμένη από πίνακα του Ζουάν Μιρό, του Ισπανού ζωγράφου που αγαπούσε πολύ τον παιδικό αυθορμητισμό και προσπάθησε να τον μιμηθεί χρησιμοποιώντας υπερρεαλιστικά στοιχεία. Στον πίνακα συνυπάρχουν ένα αγόρι, ένα κορίτσι και ένα κόκκινο μπαλόνι. Η Γεωργία εμπνέεται από ζωγράφους που έχουν να πουν κάτι στα παιδιά της προσχολικής εκπαίδευσης και να τους κεντρίσουν το ενδιαφέρον ώστε να παρακινηθούν και τα ίδια στην καλλιτεχνική δημιουργία.