Ιατρός Εργασίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Τον Ιανουάριο το Πανεπιστήμιο Πατρών απέκτησε τη δική του ιατρό εργασίας. Η κυρία Δήμητρα Τριανταφύλλου που έχει επίσημα αναλάβει τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας, το πρωί της Πέμπτης, 22ας Ιανουαρίου, επισκέφτηκε το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών στα πλαίσια ενός προγράμματος ενημέρωσης που θα πραγματοποιηθεί σε όλες τις σχολές. Εκεί είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί της για τα καθήκοντα της και τις άμεσες προτεραιότητές της.

1) Τί είναι η ειδικότητα της ιατρού εργασίας με απλά λόγια; Ποιά είναι τα καθήκοντα, αλλά και τα όρια των αρμοδιοτήτων σας;

Οι αρμοδιότητές των Ιατρών Εργασίας ορίζονται επακριβώς από την κείμενη νομοθεσία και πιο συγκεκριμένα από το Ν.3850/10. Συνίστανται αφενός μεν στην παροχή υποδείξεων και συμβουλών στη Διοίκηση του Πανεπιστημίου, στους εργαζομένους και στους εκπροσώπους τους, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων, αφετέρου δε στην επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία.

 Ως ιατρός εργασίας καλούμαι να προβαίνω σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη θέση εργασίας τους, μετά την πρόσληψή τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό, ιατρικό έλεγχο. Οφείλω να μεριμνώ για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά, να αξιολογώ τα αποτελέσματα των εξετάσεων και να εκτιμώ την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία. Το περιεχόμενο της βεβαίωσης καταλληλότητας του εργαζόμενου πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο υπέρ του.Πρέπει, επίσης, να επεξηγώ την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέτρων προστασίας, να επιβλέπω τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγείας και ασφάλειας, να ενημερώνω τους εργαζομένους για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψής τους. Από την άλλη πλευρά, ο ιατρός εργασίας πρέπει να ενημερώνεται από τον εργοδότη και τους εργαζομένους για οποιοδήποτε παράγοντα στο χώρο εργασίας που έχει επίπτωση στην υγεία. Για κάθε εργαζόμενο, ο ιατρός εργασίας της επιχείρησης τηρεί σχετικό ιατρικό φάκελο, όπου αναγράφονται τα αποτελέσματα των ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων. Ο ιατρός εργασίας οφείλει να τηρεί το ιατρικό απόρρητο, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για να επαληθεύει το δικαιολογημένο ή μη, λόγω νόσου απουσίας εργαζομένου.

2) Μιας και μόλις αναλάβατε τα νέα σας καθήκοντα ποιές είναι οι άμεσες  προτεραιότητές σας στο Πανεπιστήμιό μας;

Το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο με πολλά τμήματα και ως εκ τούτου συγκεντρώνει ανθρώπινο δυναμικό με πολλές ειδικότητες και διαφορετικά αντικείμενα. Έχοντας σαν βάση την καταγραφή των δραστηριοτήτων και των υποδομών ανά τμήμα, με την οποία έχει καταπιαστεί και φέρει σε πέρας με μεγάλη επιτυχία ο συνάδελφος Τεχνικός Ασφαλείας κ.ΓεώργιοςΘωμόπουλος, επισκέπτομαι τα Τμήματα και συζητώ με τους Προέδρους και τους εργαζομένους κάθε τμήματος, προκειμένου να διαπιστώσω τους υφιστάμενους κινδύνους για την υγεία των εργαζομένων και να ιεραρχήσω τις ανάγκες για μέτρα πρόληψης και παρεμβάσεις. Μια από τις άμεσες προτεραιότητές μας θα είναι σίγουρα η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων με θέματα Υγείας και Ασφάλειας που θα διαφοροποιούνται ανάλογα με το αντικείμενο εργασίας και τον επαγγελματικό κίνδυνο.

3) Το επάγγελμα του ιατρού εργασίας είναι σχετικά καινούριο στο Πανεπιστήμιό μας;

Όντως, είμαι η πρώτη Ιατρός Εργασίας που συνάπτει σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Πατρών. Αν δεν απατώμαι, μάλιστα, δεν υπάρχει σε άλλο πανεπιστήμιο στη χώρα μας Ιατρός Εργασίας.

4) Εδώ και δύο χρόνια έχουν ξεκινήσει Υποχρεωτικά Σεμινάρια Υγιεινής και Ασφάλειας προς μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστημίου μας με διάρκεια 3 ημερών. Πιστεύετε ότι είναι αρκετές, ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν επιτυχώς και στην πράξη;

Θεωρώ ότι είναι αρκετές για μια πρώτη επαφή με το αντικείμενο, μιας και στις προπτυχιακές σπουδές δεν δίνεται στους φοιτητές η ευκαιρία να  προσεγγίσουν την έννοια της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία.

 

Τεχνικός Ασφαλείας

Η εξασφάλιση ενός υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος για τα μέλη του Πανεπιστημίου επιτυγχάνεται με την συνεργασία της Ιατρού Εργασίας με τον Τεχνικό Ασφαλείας.  O Τεχνικός Ασφαλείας, συμπληρωματικά με την Ιατρό Εργασίας, παρέχει υποδείξεις και συμβουλές σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Στο επόμενο τεύχος, το @UP θα φιλοξενήσει τον κ. Γιώργο  Θωμόπουλο, Τεχνικό Ασφαλείας του Πανεπιστημίου μας.

Το γραφείο της κ. Τριανταφύλλου στεγάζεται στο Ισόγειο του Κτιρίου Α’, δίπλα στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί της στο τηλ. 2610969867. Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Το πρόγραμμα της Ιατρού Εργασίας για το Φεβρουάριο 2015 είναι το ακόλουθο:

Ημέρα

Τμήμα/Ώρες

 

Κτίριο Α-Ιατρείο/Ώρες

3.2.15

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

11.00-13.00

8.45-11.00

3.2.15

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ

13.00-14.00

 

5.2.15

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

9.30-11.00

8.45-9.30

5.2.15

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

11.00-12.30

 

5.2.15

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

12.30-14.00

 

10.2.15

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

11.00-12.30

8.45-11.00

10.2.15

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

12.30-14.00

 

11.2.15

ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

11.00-12.30

8.45-11.00

11.2.15

ΦΥΣΙΚΗΣ

12.30-14.00

 

12.2.15

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Α

11.00- 14.00

8.45-11.00

17.2.15

ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

11.00-12.30

8.45-11.00

17.2.15

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

12.30-14.00

 

19.2.15

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

11.00-12.30

8.45-11.00

19.2.15

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

12.30-14.00

 

24.2.15

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

11.00-12.30

8.45-11.00

24.2.15

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

12.30-14.00

 

26.2.15

IATΡΙΚΗΣ

11.00-14.00

8.45-11.00