Διάκριση στη Θεωρία και τα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

>>Το ερευνητικό πρωτότυπο UPATcopter που παρουσιάζεται στη διακριθείσα εργασία 

Το Ινστιτούτο Μηχανικής και Τεχνολογίας (ΙΕΤ) κάθε χρόνο απονέμει ένα βραβείο στους συγγραφείς του καλύτερου άρθρου που δημοσιεύθηκε τα δύο τελευταία έτη στα αντίστοιχα περιοδικά που εκδίδει. Για το 2014, το βραβείο στο περιοδικό IET Control, Theory & Applications, έλαβαν οι κ.κ. Γ. Νικολακόπουλος, Κ. Αλέξης και ο καθηγητής Αντώνης Τζές του τμήματος ΗΜ&ΤΥ για το άρθρο τους:

Alexis, K., Nikolakopoulos, G., Tzes, A.: 'Model predictive quadrotor control: attitude, altitude and position experimental studies', IET Control Theory and Applications, 2012, 6, (12), pp. 1812–1827.

Οι δύο πρώτοι εκ των συγγραφέων είναι διδάκτορες του Πανεπιστημίου μας, και τώρα διαπρέπουν στο εξωτερικό. Ο κος Νικολακόπουλος είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Luleå University of Technology στη Σουηδία και ο κος Αλέξης Senior Researcher στο ΕΤΗ Zurich.