Αέριοι Ρύποι και το Αποτύπωμα Άνθρακα της Πανεπιστημιούπολης

>>Η μονάδα μέτρησης Ατμοσφαιρικών Ρύπων (Αιωρούμενα Σωματίδια-PM, SO2, CO, NO,CO2,O3) του Π.Π.

Ο καθηγητής κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Διευθυντής του Εργαστηρίου Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, δημοσίευσε, πρόσφατα, στοιχεία για την ατμοσφαιρική ρύπανση στην Πανεπιστημιούπολη Πατρών. Στην εργασία που πραγματοποίησε με τον συνεργάτη του, κ. Α. Βλούτσο, “Air pollution in the University of Patras Campus, Greece: Monitoring details and data evaluation for the period 2012-2013”, που εκδόθηκε από τον οίκο LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014, ISBN: 679-3-659-64074-2, καταγράφονται και αξιολογούνται τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τον εγκατεστημένο στην Πανεπιστημιούπολη σταθμό κατά τη χρονική περίοδο Απριλίου 2012-Δεκεμβρίου 2013.

Στη συνέντευξη που μας παραχώρησε, σημείωσε ότι εντοπίστηκαν τόσο πρωτογενείς ρύποι (Αιωρούμενα Σωματίδια-PM , SO2, CO, NO), όσο και δευτερογενείς (PM, O3, NO2). Οι τιμές αυτών των ρύπων ήταν γενικά χαμηλές. Ωστόσο, παρατηρήθηκαν κάποιες υπερβάσεις αυτών κατά την περίοδο της άνοιξης και του καλοκαιριού, κυρίως λόγω των ψεκασμών, της κοπής των χόρτων, της σκόνης από την Αφρική και των πυρκαγιών στα δάση. Υπερβάσεις παρατηρούνται, επίσης, στο Ο3 και τα νανο-σωματίδια, τα οποία χαρακτηρίζονται ως δευτερογενείς ρύποι και οφείλουν την ύπαρξή τους στο κλίμα και τη γεωμορφολογική θέση του Πανεπιστημίου. Τέλος, μας ενημέρωσε ότι δεν υφίσταται σοβαρό πρόβλημα στην παραγωγή πρωτογενών ρύπων και ότι μπορούμε να μειώσουμε τη δημιουργία των δευτερογενών, χρησιμοποιώντας εναλλακτικά Μέσα Μεταφοράς, όπως το τρένο και το ποδήλατο.

Σε ανάλογο συμπέρασμα καταλήγει και η εργασία της Χημικού Μηχανικού, κας Μαριάννας Διαμαντοπούλου. Το αποτύπωμα άνθρακα, ύστερα από υπολογισμούς που πραγματοποιήθηκαν με το Carbon Campus Calculator (http://campuscarbon.com) και στοιχεία που ελήφθησαν από απαντήσεις σχετικών ερωτηματολογίων στο πλαίσιο της δράσης του «Πράσινου Πανεπιστημίου», υπολογίστηκε σε 4004.9 metric tons eCO2. Από το ποσό αυτό, το 64% οφείλεται στη μεταφορά των φοιτητών, των μελών ΔΕΠ, αλλά και του λοιπού προσωπικού από και προς το Πανεπιστήμιο με τα συμβατικά μέσα.

Επομένως, μήπως πρέπει να σκεφτούμε εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης;

Η εργασία για το αποτύπωμα άνθρακα, τα ερωτηματολόγια και οι απαντήσεις τους υπάρχουν στον ιστότοπο: http://green.upatras.gr

 

Φ: monada.jpg