Η Διεύθυνση Διεθνών, Δημοσίων Σχέσεων & Δημοσιευμάτων (ΔΔΣΔ) υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών και οι αρμοδιότητές της, όπως περιγράφονται στον Οργανισμό των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών (Π.Δ. 63/1999, ΦΕΚ 71/Α'), είναι η μεθοδική και αποτελεσματική διαχείριση και συντονισμός όλων των δραστηριοτήτων και ενεργειών για την προώθηση των διαπανεπιστημιακών σχέσεων και ανταλλαγών του Πανεπιστημίου εντός και εκτός Ελλάδας, η προβολή του έργου του, η οργάνωση παντός είδους εκδηλώσεων αλλά και η διαχείριση των εκδόσεων του Πανεπιστημίου (συγγράμματα). Η ΔΔΣΔ περιλαμβάνει τέσσερα (4) Τμήματα οι επιμέρους αρμοδιότητες των οποίων παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω: 

Υπεύθυνος

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Ανδρονίκη Χρυσάφη, MSc.,  τηλ.: 2610-996610, fax: 2610996661, e-mail: andron@upatras.gr

Διεύθυνση

Πανεπιστημιούπολη
265 04 Πάτρα
Ελλάδα

Τηλέφωνο

2610996610

Fax

2610996661