Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων μέσα από στοχευμένες δράσεις και πολιτικές προωθεί τη διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου και την συνεργασία με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Διαχειρίζεται προγράμματα κινητικότητας Erasmus+ για σπουδές, πρακτική άσκηση, διδασκαλία και επιμόρφωση, για την προώθηση της Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, της Νεολαίας και Αθλητισμού καθώς και τις υποτροφίες Harvard, Berkley, Johns Hopkins.

Συντονίζει:

 • τη συμμετοχή στις διεθνείς τάσεις και στη διαμόρφωση μελλοντικών πολιτικών στην εκπαίδευση
 • την ανάπτυξη μακροπρόθεσμων και στρατηγικών συνεργασιών
 • τη δημιουργία ευκαιριών για διεθνή κινητικότητα
 • τη βελτίωση της ακαδημαϊκής ποιότητας και αριστείας
 • τη προσέλκυση διακεκριμένων προσωπικοτήτων
 • την υψηλή αναγνωρισιμότητα του πανεπιστημίου

Επίσης:

 • Ενημερώνει την πανεπιστημιακή κοινότητα για διεθνή προγράμματα, υποτροφίες, κινητικότητα, διεθνή δίκτυα και υποστηρίζει τα μέλη του πανεπιστημίου που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο εξωτερικό.
 • Προωθεί συνεργασίες και συμφωνίες με τις χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταγράφει και εισηγείται στρατηγικές διεθνοποίησης.
 • Συντάσσει περιοδικές εκθέσεις έργων και απολογισμούς (ενδιάμεσους, ετήσιους) στα πλαίσια του Erasmus+. Συντάσσει και προωθεί άρθρα για το newsletter και επιμελείται τις εκδόσεις για τις διεθνείς συνεργασίες
 • Οργανώνει εκδηλώσεις υποδοχής-υποστήριξης εισερχόμενων φοιτητών Erasmus, ενθαρρύνει τη σύνδεση ξένων - Ελλήνων φοιτητών. Υποστηρίζει τον σύλλογο ESN, Υποστηρίζει την οργάνωση μαθημάτων ελληνικής γλώσσας και προβολής της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς με ξεναγήσεις και εκδρομές.
 • Συμμετέχει σε διεθνή διαπανεπιστημιακά δίκτυα όπως τα: EUA, Santander Group, UΝeΕCC, Black Sea Universities, EUCEN, UniAdrion, Magna Charta Observatory, κ.α
 • Συμπληρώνει ερωτηματολόγια και συμμετέχει σε διεθνείς έρευνες για την κατατάξη και αξιολόγηση του Πανεπιστημίου.
 

Υπεύθυνος

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Μαρία Κότσαρη, MSc., τηλ.: 2610969028, e-mail: kotsari@upatras.gr

 

Προσωπικό Τμήματος:

 • Erasmus+ KA1 δράση "εξερχόμενη κινητικότητα για σπουδές"
  Υπεύθυνη: Δήμητρα Σταματοπούλου, τηλ.: 2610969029, e-mail: llp.outgoing@upatras.gr
 • Erasmus+ KA1 δράση "εξερχόμενη κινητικότητα για πρακτική άσκηση" & οικονομική διαχείριση του προγράμματος
  Υπεύθυνη: Πολυξένη Χριστιά, τηλ.: 2610969036, e-mail: llp.placements@upatras.gr
 • Erasmus+ ΚΑ1 δράση "εισερχόμενη κινητικότητα για σπουδές", υποτροφίες Harvard, Johns Hopkins, & κατατάξεις Πανεπιστημίου
  Υπεύθυνη: Μαρίζα Χαραλαμποπούλου, τηλ.: 2610997987, e-mail: llp.incoming@upatras.gr, intern.rel@upatras.gr
 • Erasmus+ ΚΑ1 σχεδιασμός & διαχείριση πλατφόρμας Erasmus+
  Υπεύθυνη: Μαρία Κότσαρη, τηλ.: 2610969028, e-mail: intern.rel@upatras.gr, llp.incoming@upatras.gr
 • Erasmus+ ΚΑ1 δράση "Διεθνής Κινητικότητα", "εξερχόμενη κινητικότητα για επιμόρφωση & διδασκαλία", "δι-Ιδρυματικές συμφωνίες εκτός Ευρώπης", διεθνή δίκτυα & οργανώσεις
  Υπεύθυνη: Γκέλη Παυλοπούλου, τηλ.: 2610996610, e-mail: intern.rel@upatras.gr, llp.outgoing@upatras.gr
 • Μνημόνια/Συμφωνητικά Συνεργασίας (MoUs), Erasmus Δι-Ιδρυματικές Συμφωνίες εντός Ευρώπης, (BAs), Ενίσχυση προγράμματος Socrates/Διεθνείς Σχέσεις (1732)
  Υπεύθυνη: Νατάσσα Αναγνωστοπούλου, τηλ.: 2610996613, e-mail: anagno@upatras.gr, intern.rel@upatras.gr, llp.incoming@upatras.gr
 

Διεύθυνση

Κτήριο Α’, ισόγειο, Πανεπιστημιούπολη
265 04 Πάτρα
Ελλάδα