Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας και Εκδηλώσεων επιδιώκει τη μεγιστοποίηση της προβολής και της ακτινοβολίας του Πανεπιστημίου Πατρών τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Αντικείμενο του Τμήματος είναι η καλλιέργεια, ανάπτυξη και οργάνωση των δημοσίων σχέσεων καθώς επίσης και η μέριμνα για τον προγραμματισμό και την οργάνωση της προβολής της εκπαιδευτικής, επιστημονικής, ερευνητικής και λοιπής δραστηριότητας του Ιδρύματος. Με φροντίδα επίσης του Τμήματος οργανώνεται και πραγματοποιείται ένας μεγάλος αριθμός επιστημονικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Συγκεκριμένα, το Τμήμα μεριμνά για:

  • την προβολή του έργου του Ιδρύματος προς τα ΜΜΕ, τους φορείς και την κοινωνία.
  • την έκδοση τακτικών (εβδομαδιαίων) Δελτίων Τύπων για τις κεντρικές δράσεις του Πανεπιστημίου και τη διαχείριση ανακοινώσεων εντός ακαδημαϊκής κοινότητας.
  • την παρακολούθηση του Τύπου (έντυπου και ηλεκτρονικού) για τα θέματα που αφορούν το Ίδρυμα αλλά και γενικότερα την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα.
  • την τήρηση και επιμέλεια Ιστορικού & Φωτογραφικού Αρχείου του Ιδρύματος
  • την οργάνωση και διεξαγωγή πανηγυρικών και επετειακών εορτασμών, των τίτλων του Επίτιμου Διδάκτορα, τελετών ορκωμοσιών και απονομής μεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωμάτων. Τη φιλοξενία προσκεκλημένων του Ιδρύματος, οργάνωση δεξιώσεων και γευμάτων εργασίας.
  • τη σύνταξη και εκτύπωση προσκλήσεων, προγραμμάτων και αφισών των εκδηλώσεων, την επιμέλεια και τον σχεδιασμό ενημερωτικών εντύπων, αναμνηστικών δώρων/ πλακετών / βραβείων, την επιμέλεια επετειακών τόμων πανηγυρικών λόγων.
  • την επιμέλεια και επικαιροποίηση βάσεως δεδομένων ηλεκτρονικού τηλεφωνικού καταλόγου της ιστοσελίδας του Ιδρύματος, τη διατήρηση αρχείων επικοινωνίας των τοπικών φορέων, πολιτικής ηγεσίας κ.λπ.

Υπεύθυνος

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Αντιγόνη Βάκρου τηλ:2610969027 email:vakrou@upatras.gr

Προσωπικό

Νάσια Παπαγιαννάκη, τηλ.: 2610-996611, e-mail: nassiapap@upatras.gr
Σοφία Αντιόχου, τηλ.: 2610-996695, e-mail: sofanti@upatras.gr

Διεύθυνση

Κτήριο Α’, Πανεπιστημιούπολη
265 04 Πάτρα
Ελλάδα