Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών παρέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων - (ΜΒΑ)» στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

  • Μ.Δ.Ε. Διοίκησης Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο Μάνατζμεντ,
  • Μ.Δ.Ε. Διοίκησης Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο Μάρκετινγκ,
  • Μ.Δ.Ε. Διοίκησης Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στη Χρηματοοικονομική-Τραπεζική, και 
  • Μ.Δ.Ε. Διοίκησης Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στη Διεθνή Επιχειρηματικότητα.

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευση στον χώρο της διοικητικής επιστήμης για την προετοιμασία των στελεχών για επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι πτυχιούχοι ελληνικών ή αναγνωρισμένων ομοταγών ξένων τμημάτων ανώτατων ή τεχνολογικών ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) ανεξαρτήτου ειδικότητας. Το πρόγραμμα διδάσκεται μόνον στα ελληνικά.