Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Διεθνών Σχέσεων
Μαρία Κότσαρη, MSc., τηλ.: 2610-969028, e-mail: kotsari@upatras.gr
 
Προσωπικό Τμήματος:

 • Erasmus+ KA1 δράση "εξερχόμενη κινητικότητα για σπουδές"
  Υπεύθυνη: Δήμητρα Σταματοπούλου, τηλ.: 2610969029, e-mail: llp.outgoing@upatras.gr
 • Erasmus+ KA1 δράση "εξερχόμενη κινητικότητα για πρακτική άσκηση" & οικονομική διαχείριση του προγράμματος
  Υπεύθυνη: Πολυξένη Χριστιά, τηλ.: 2610969036, e-mail: llp.placements@upatras.gr
 • Erasmus+ ΚΑ1 δράση "εισερχόμενη κινητικότητα για σπουδές", υποτροφίες Harvard, Johns Hopkins, & κατατάξεις Πανεπιστημίου
  Υπεύθυνη: Μαρίζα Χαραλαμποπούλου, τηλ.: 2610997987, e-mail: llp.incoming@upatras.gr, intern.rel@upatras.gr
 • Erasmus+ ΚΑ1 δράση "Διεθνής Κινητικότητα", "εξερχόμενη κινητικότητα για επιμόρφωση & διδασκαλία", "δι-Ιδρυματικές συμφωνίες εκτός Ευρώπης", διεθνή δίκτυα & οργανώσεις
  Υπεύθυνη: Γκέλη Παυλοπούλου, τηλ.: 2610996610, e-mail: intern.rel@upatras.gr, llp.outgoing@upatras.gr
 • Erasmus+ ΚΑ1 δράση "εισερχόμενη και εξερχόμενη κινητικότητα για σπουδές, πρακτική άσκηση διδασκαλία και επιμόρφωση", "δι-Ιδρυματικές συμφωνίες εντός Ευρώπης", μνημόνια συνεργασίας
  Υπεύθυνη: Νατάσα Αναγνωστοπούλου, τηλ.: 2610996613, e-mail: anagno@upatras.gr, llp.outgoing@upatras.gr, llp.placements@upatras.gr, llp.incoming@upatras.gr