Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Διεθνών Σχέσεων
Μαρία Κότσαρη, τηλ.: 2610-969028, e-mail: kotsari@upatras.gr
 
Προσωπικό Τμήματος:
 
 • Erasmus+ KA1 Συντονίστρια των δράσεων "εξερχόμενη κινητικότητα για 1.σπουδές, 2.επιμόρφωση και 3.διδασκαλία."
  Υπεύθυνη: Δήμητρα Σταματοπούλου, τηλ.: 2610969029, e-mail: llp.outgoing@upatras.gr
 • Erasmus+ KA1 Συντονίστρια της δράσης "εξερχόμενη κινητικότητα για πρακτική άσκηση & οικονομική διαχείριση του προγράμματος."
  Υπεύθυνη: Πολυξένη Χριστιά, τηλ.: 2610969036, e-mail: llp.placements@upatras.gr
 • Erasmus+ ΚΑ1 Συντονίστρια της δράσης "εισερχόμενη κινητικότητα για σπουδές, υποτροφίες Harvard, Johns Hopkins, & κατατάξεις Πανεπιστημίου."
  Υπεύθυνη: Μαρίζα Χαραλαμποπούλου, e-mail: llp.incoming@upatras.gr
 • Erasmus+ ΚΑ1 Συντονίστρια της δράσης "Διεθνής Κινητικότητα",  δι-Ιδρυματικές συμφωνίες, Erasmus Mundus, διεθνή δίκτυα.
  Υπεύθυνη: Μαρία Κότσαρη, τηλ.: 2610969028, e-mail: intern.rel@upatras.gr